zondag 15 januari 2017

Eeuwige Professie Zr. Bettina Maria Berens

fotograaf: Ramon Mangold
Foto's: Ramon Mangold.

 Vandaag was het groot feest in het Missieklooster Heilig Bloed. Zr. Bettina Maria Berens legde haar eeuwige professie af, in het bijzijn van medezusters, familie uit Duitsland en vrienden en collega’s, waaronder ook vrijwilligers van Vrouwengevangenis Ter Peel, waar ook Zr. Bettina Maria zelf zich inzet als vrijwilligster.


Ondanks het winterweer kwamen de bezoekers van heinde en verre om deze vreugdevolle en bijzondere gebeurtenis mee te maken. Oorspronkelijk komt Zr. Bettina Maria uit Duitsland, maar er klonken vele talen in de kapel: Naast Duits en Nederlands ook Kiswahili, Hebreeuws en Engels. 

De eeuwige professie is een bijzondere gebeurtenis. Na een proeftijd verbindt de zuster zich voor eeuwig aan God in deze gemeenschap. Een eenvoudige ring, symbool van trouw, drukt dit uit.

De hoofdcelebrant, Dr. W. Bruners, maakte indruk met zijn persoonlijke en boeiende preek. Gemeenschapszin en barmhartigheid zijn twee belangrijke eigenschappen die een mens nodig heeft, niet alleen om een overtuigende Christen te zijn, maar ook om het religieuze leven goed te kunnen leven. Als religieuze zijn echter nog twee andere eigenschappen belangrijk: standvastigheid en profetisch charisma. Standvastigheid of trouw is één van de goddelijke deugden. Zr. Bettina Maria heeft Gods trouw steeds weer mogen ervaren en legt er getuigenis van af. Barmhartigheid, gemeenschapszin, standvastigheid en trouw, profetisch charisma – dit zijn de fundamenten van het leven van Zr. Bettina Maria, als Missiezuster van het Kostbaar Bloed, maar het zijn ook de fundamenten van een communiteit en van de hele maatschappij. God leeft midden onder ons.

Na afloop van de Eucharistieviering werden alle gasten uitgenodigd om naar de zaal te komen om te feliciteren; bovendien moest niemand met een lege maag naar huis gaan. Gezien de hoeveelheid zusters uit diverse landen en de vele gasten van ver weg en dichtbij wezen pijlen de weg naar verschillende ruimtes; zowel de zaal als de kloostereetzaal (refter) werden optimaal benut. Het werd heel erg gezellig! Gesterkt konden de gasten weer naar huis terugkeren.

2 opmerkingen: