Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2013 tonen

Zalig Pasen!

Laat juichen, heel het hemelkoor van engelen. Laat juichen om de grote Koning, juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! … Laat dit licht onverminderd schijnen, morgen en alle dagen, in alles wat wij doen, in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de Morgenster, die eens verrezen, nimmer meer zal ondergaan. Wij bidden U, Heer, die ons geschapen hebt, geef vrede in onze dagen. Laat de vreugde van dit paasfeest voor ons een blijvende vreugde zijn, door Christus, uw Zoon, onze Heer.  (uit de Paasjubelzang, Paasnacht) De Missiezusters van het Kostbaar Bloed  wensen U allen Zalig Pasen! 

Maart - Habemus Papam

Gebed voor de Paus Heer, Herder en Leidsman van alle gelovigen, zie welwillend naar uw dienaar Paus Franciscus, die Gij hebt aangesteld tot herder over uw kerk. Schenk hem de genade door woord en voorbeeld bij te dragen tot het heil van allen die hij moet leiden om eens, met de kudde die hem is toevertrouwd, het eeuwig leven binnen te gaan. Door Christus onze Heer. (Gebed uit Katholiek Gebedenboek, blz. 1232)