Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 tonen

Zalig Kerstmis!

Kerststal kapel missieklooster De herders volgden de ster en kwamen aan bij de stal in Bethlehem. Gunnen wij onszelf ook de tijd en de stilte om onze eigen ster te zoeken? De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u een Zalig Kerstfeest - en in deze dagen een beetje stilte, om bij alle lichtjes en muziek ook te blijven zoeken naar die Ster, die naar het Kindje in de kribbe wijst. De ster, die ons de weg wijst in het leven.  De wijzen zijn nog onderweg; wij ook! Ons hele leven lang. En telkens mogen wij allen ook weer een beetje licht geven in deze wereld. Dat is de uitnodiging die we nu met Kerstmis ook weer krijgen en hebben gekregen. 

Vierde Advent

De vierde kaars brandt - de vierde en laatste zondag van de Advent. Nu is het bijna Kerstmis! In de winkels hoor je overal al kerstliedjes. In het klooster staat de stal al wel, maar het is nog leeg. Maria en Jozef zijn nog onderweg. En als je goed kijkt zie je op de foto dat de lichtjes aan de boom nog niet branden. En er staat een herder, er zijn schaapjes. Nog niet bij de stal, maar onder de boom aan de andere kant van de kapel. Herders en wijzen, zij kijken naar de ster, en zij volgen de ster. Kunnen wij wachten? Kunnen wij tijd nemen om onze ster te zoeken en te volgen? Bijna Kerstmis!

Derde Advent

De derde kaars is aangestoken! Nog maar één Adventszondag te gaan, en dan is het Kerstmis. Het komt nu echt dichterbij, en daarom heeft deze zondag ook een mooie naam: zondag Gaudete, "Verheugt U". En dat hoor je ook terug in alle drie de lezingen van vandaag. Dit is de tweede lezing, uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi: Broeders en zusters, Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. (Fil. 4, 4-7) Die vrede van God die alle begrip te boven gaat is onafhankelijk van moeilijkheden, van ziekte... die vrede kun je in alle omstandigheden ontvangen. En ook doorgeven! Die vrede houdt ook verband met de innerlijke vreugde waar het hier om gaat. Deze hele week w

Tweede Advent

Zon- en feestdagen beginnen altijd de avond van te voren, als het donker wordt. Dus hoewel het nog zaterdagavond is, is de Tweede Adventszondag begonnen met het avondgebed. Extra feestelijk vanwege geloften-vernieuwing! Als iemand zuster wil worden, een paar keer heeft meegedaan aan meeleefdagen en bijvoorbeeld oriëntatieweekeinden, en in goed overleg en na een voorbereidingstijd ook daadwerkelijk intreedt, is zij nog niet onmiddellijk zuster. De vormingstijd duurt jaren! Eerst het postulaat, een jaar in het land waar je intreedt; dan twee jaar noviciaat; voor het noordelijk halfrond is dat in Toronto, in Canada. En dan doe je je eerste professie. Dan ben je echt helemaal zuster, maar je hebt nog geen ring. Die tijd duurt minimaal vijf en maximaal negen jaar. Je legt dan eerst geloften af voor één jaar, en daarna telkens voor één of twee jaar. Dat is heel feestelijk; het is een bevestiging van de weg met God die je gaat, in deze wereldwijde gemeenschap van Missiezusters van het Kost

Eerste Advent

Gisteren was het jubileum van twee zusters - en vandaag, of eigenlijk gisteravond, is het de eerste adventszondag. Feesten beginnen altijd de avond van te voren. De eerste kaars brandt... op weg naar Kerstmis. Met de eerste adventszondag is het nieuwe Kerkelijk Jaar begonnen - Jaar C. Zalig nieuwjaar dus!