Doorgaan naar hoofdcontent

Derde Advent


De derde kaars is aangestoken! Nog maar één Adventszondag te gaan, en dan is het Kerstmis. Het komt nu echt dichterbij, en daarom heeft deze zondag ook een mooie naam: zondag Gaudete, "Verheugt U". En dat hoor je ook terug in alle drie de lezingen van vandaag. Dit is de tweede lezing, uit de brief van Paulus aan de christenen van Filippi:

Broeders en zusters, Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.
(Fil. 4, 4-7)

Die vrede van God die alle begrip te boven gaat is onafhankelijk van moeilijkheden, van ziekte... die vrede kun je in alle omstandigheden ontvangen. En ook doorgeven! Die vrede houdt ook verband met de innerlijke vreugde waar het hier om gaat.

Deze hele week was gekenmerkt door vreugdevolle momenten. Zo was er, met het bezinnings-weekeinde, op zaterdag een Rorate-viering. "Rorate" is eigenlijk de bijzondere naam van de vierde zondag van de advent, zoals vandaag "Gaudete". Het is het eerste woord van het intredegezang van deze zondag. "Rorate" betekent dan vertaald "Dauwt hemelen uit den hoge".

Maar de Rorate-viering gaat nog om iets anders. Het is een, zeker in Nederland, bijna vergeten  viering gedurende de Adventstijd. Ik kon er ook geen Nederlandstalige uitleg over vinden, zo onbekend is het hier al. In  het Engels en in het Duits is er meer over te vinden! Normaal gesproken vinden deze vieringen plaats op zaterdag; oorspronkelijk namelijk ter ere van Maria, die immers het kind Jezus verwacht. Juist op zaterdag zijn votiefmissen ter ere van Maria gebruikelijk.

Toevoeging: een lezeres van het blog schreef dat dit in Nederland "Gulden Mis" wordt genoemd. Ik heb erop gezocht, en ja hoor, bijvoorbeeld https://katholiekutrecht.nl/event/gulden-mis/ 
Er staat wel bij dat het normaal gesproken op een woensdag wordt gevierd. Wereldwijd is het echter niet aan een dag gebonden en juist eerder op zaterdagen, zoals ik al schreef. 


De rorate-viering hoeft echter geen Eucharistieviering te zijn. Het kan ook de vorm nemen van een ochtendgebed, bijvoorbeeld tijdens de Lauden. De viering is alléén bij kaarslicht, en vindt plaats voordat de zon op gaat; in het ideale geval vlak voordat de zon opgaat, zodat aan het einde van de viering bij zonsopgang bijvoorbeeld een lied als "nu daagt het in het oosten" wordt gezongen terwijl het buiten al een beetje lichter wordt.

En dat is heel, heel indrukwekkend.

Nog een feestelijk momentje vandaag: vlak vóór de Eucharistieviering vanmorgen gingen we even sneeuwschuiven, zodat alle bezoekers veilig naar binnen kunnen komen! Misschien dat niet iedereen zich verheugt bij het zien van sneeuw, maar mooi is het wel....

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o