Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

"Hoor je Mij" - middagen!

 Voor wie de folder/informatie nog niet heeft gezien! De eerstvolgende bijeenkomst is morgen al, bij de Dominicanessen in Nijmegen. In februari is het bij de Trappistinnen in Arnhem. En in maart bij ons. Voor meer informatie zie   Hoor je Mij? - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)  

Een goed 2024

 De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u Zalig Nieuwjaar en een goed 2024!

Programma 4e Advent en Kerstmis

 Dit jaar hebben we een korte Advent! Op zondag 24 december is het overdag 4e Advent - en 's avonds is het Kerstmis. Het programma is als volgt (met daarbij de vraag: welke zuster is dit?) U bent elke dag van harte welkom. 

Advent

  De eerste Advent - en de voorbereidingstijd op Kerstmis is begonnen. Op veel plaatsen merk je niets van de voorbereidingstijd en hier en daar ook niet van Sint Nicolaas. Er zijn gelukkig uitzonderingen, maar op veel plaatsen lijkt het al helemaal Kerstmis. Compleet met liederen, lichtjes en wensen.  Natuurlijk zoeken we naar lichtjes en gezelligheid in donkere tijden. Echter, Kerstmis eenvoudigweg uitrekken tot een hele maand, alsof heel December Kerstmis is, doet Kerstmis te kort. De lichtjes en de versieringen laten geen werkelijkheid zien. En dat is jammer. Want de eerste kaars aan de Adventskrans heeft wel degelijk betekenis. Elke week, elke zaterdagavond, komt er een kaars bij. Kerstmis is dan op de late avond van de eerste zondag nadat de vierde kaars is aangestoken. En dat wil zeggen dat wij dit jaar een hele korte Adventstijd hebben! Die vierde kaars brandt geen hele week, die brandt nauwelijks een dag; omdat 25 december dit jaar op een maandag valt is de vooravond al de zond

Tijd voor gebed

 Het kloosterleven kent een ritme van bidden en werken. Een ritme elke dag, met een ochtendgebed, middaggebed, avondgebed, Eucharistieviering, dagsluiting.... maar ook een ritme elke week, met de zondag als hoogtepunt; per maand, met een stille dag elke maand; per jaar, in het ritme van de feesten - maar ook met een jaarlijkse stille gebedsweek, een retraiteweek. Er zijn een aantal conferenties rond een Bijbels thema en er is veel tijd voor stil gebed. Ongeveer de helft van de zusters in huis heeft deze week hun retraiteweek. De Eucharistievieringen en het Getijdengebed zijn deze week Duitstalig. De tijd van de Eucharistievieringen blijft hetzelfde, 17.30 uur, behalve op zaterdag, dan is het om 11 uur in plaats van 09.30 uur. Ook voor ons, degenen die nu niet aansluiten bij de retraite, is de week bijzonder. Er is een speciale gebedsatmosfeer in huis en dat nodigt uit nog wat vaker dan anders even de kapel in te lopen. Zo zag ik vandaag weer wat ik al langer niet had gezien: om drie uu

Synode in Rome

 In de eerste week van oktober begint in Rome de synode waar al een tijd wereldwijd naartoe gewerkt is. Vele mensen, niet alleen bisschoppen, komen bij elkaar in Rome. Via de website   https://luisterendopweg.nl/  komt informatie; de volgende livestream is op 25 oktober. Ook onze zr. Anna Mirijam Kaschner is opgeroepen om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de synode in Rome. Volgend jaar zal dan in oktober nog een bijeenkomst zijn. Daaraan nemen naast Paus Franciscus vertegenwoordigers uit alle kerkprovincies deel, zowel bisschoppen als leken, en ook vertegenwoordigers uit andere kerken zijn uitgenodigd. Vanuit Nederland is Mgr. Hoogeboom erbij. Prof. Dr. Myriam Wijlens, die in Duitsland doceert, heeft ook in Nederland lezingen gegeven over het proces van de synodale weg. Zij is lid van de stuurgroep die de synode mee voorbereidt en begeleidt. Interessant om terug te kijken (met ondertiteling mogelijk) bijvoorbeeld hier:  Terugkijken - lezing van Myriam Wijlens op 31 maart -