dinsdag 30 juni 2020

In deze afgelopen maanden....

... is niet alleen in Nederland lockdown geweest natuurlijk. Dat weten we. Maar het is mooi om te zien hoe creatief onze zusters wereldwijd zijn geweest. Hier een youtube filmpje uit één van onze kloosters in Oost-Afrika.


Met een gezongen gebed. Te zien is ook dat wereldwijd de afstand-maatregelen niet hetzelfde zijn. In sommige landen is het twee meter, in Nederland anderhalf, weer in andere landen één meter. Wij houden ons in Nederland kloosterintern (en ook buiten het klooster natuurlijk) aan de anderhalve meter.

We blijven wereldwijd verbonden, als congregatie, en we blijven ook kaarsjes opsteken in de Lourdesgrot voor de mensen die daar nu nog niet zelf heen kunnen gaan!

dinsdag 26 mei 2020

... met de groeten uit 1904!

https://www.ed.nl/video/116-jaar-oud-briefje-komt-tevoorschijn-bij-verbouwing~p148607


De Brabantse Kluis is, en dat is natuurlijk verstandig met zowel het mooie weer als de maatregelen wat afstand betreft, bezig met verbouwing. Bij het terughalen van een ooit dichtgemetselde muurboog, dus het weer openbreken, kwam een briefje uit 1904 te voorschijn. Hierboven laat Christa Migchels het zien aan de journalist.
Ja, het klopt, het klooster is net vóór het werk aan die boog gebouwd. De tijdlijn is als volgt:

- De langgevelboerderij is rond 1845 gebouwd.
- De zusters kochten de langgevelboerderij, op de grens van Aarle-Rixtel en Beek en Donk, in 1901. Dit omdat het klooster in Helden Panningen, betrokken in 1891, te klein werd. Dat klooster werd verkocht aan de paters Lazaristen; die zitten daar nu nog.
- Naast de langgevelboerderij werd begonnen aan de bouw van het klooster. Het oudste deel van het klooster was in 1903 klaar. Deze vaklieden hebben daaraan meegebouwd.
- In 1904, toen het klooster klaar was, begonnen de werkzaamheden en verbouwingen aan de langgevelboerderij. Er werden stallen bijgebouwd en een aantal al aanwezige bogen werden dichtgemetseld. De boog waar het briefje is gevonden werd de paardenstal.

 klik op de bovenste link voor de video mét briefje

zondag 17 mei 2020

Verrassingen

Soms zijn er verrassingen... een kaartje, een bloemetje, vandaag een mooie mand met inhoud! En dan willen we graag bedanken. Maar dat gaat niet altijd. Doordat een e-mail adres van vijf jaar geleden niet blijkt te werken, bijvoorbeeld.
Maar... op deze manier ziet de gulle gever van vandaag het misschien toch... hartelijk bedankt en groeten van ons allemaal!Met een bloemetje uit eigen tuin...

donderdag 14 mei 2020

weredlwijde gebedsdagen

14 mei internationale en interreligieuze gebedsdag voor meer medemenselijkheid en voor het bestrijden van het Covid-19 Coronavirus. Hier vindt u een Nederlands artikel (Katholiek Nieuwsblad) over de gebedsdag. Ook wij sluiten hier natuurlijk bij aan, niet alleen onze zusters hier in Missieklooster Heilig Bloed in Nederland, maar alle Missiezusters van het Kostbaar Bloed wereldwijd.
Het is interessant dat dit in Nederland zo weinig bekend is gemaakt. Wereldwijd is het een oproep van alle instanties en religies tegelijk, niet alleen van Paus Franciscus. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze oproep (Higher Commitee for Human Fraternity)? Het is een oproep voor een dag van vasten en gebed voor meer medemenselijkheid en samenwerking. De oproep is in veertien talen de wereld in gestuurd en begint als volgt (vrije eigen vertaling):

"Beste medegelovigen in God, de Schepper, onze broeders en zusters, medemensen overal. Onze wereld is in groot gevaar, een gevaar dat de levens van miljoenen mensen wereldwijd bedreigt vanwege de groeiende verspreiding van de coronavirus (COVID-19) pandemic. We moeten niet vergeten om God, de Schepper van alles, om bescherming te vragen nu we zo'n ernstige crisis het hoofd moeten bieden. Daarom roepen we alle volken over de wereld op om goede daden te doen, te vasten, te bidden en de almachtige God te smeken om deze pandemic te beëindigen. Iedereen, waarvandaan u ook komt en volgens de leer van hun eigen religie, geloof of geloofsgroep wordt gevraagd om mee te bidden..."

Een kijkje op www.vatican.va leverde op dat ook Paus Franciscus vanmorgen in Santa Marta de H. Mis heeft opgedragen in deze intentie. Hier is een verslag in het Engels.

Enig zoeken leverde toch een variatie in het Nederlands op, al staat hier alleen "Paus roept op om de rozenkrans te bidden". 


Van 16-24 mei "Laudato Si" gebedsweek. Dat vraagt natuurlijk enige uitleg. "Laudato Si" is de titel (en de eerste woorden) van een lofzang op de schepping door Franciscus van Assisi. Middeleeuws dus, en absoluut prachtig en actueel. Juist daarom nam Paus Franciscus het als startwoorden van zijn document over de schepping, een tijdje terug. Dat document (encycliek) kunt u bij rkdocumenten lezen. Deze gebedsweek ontleent daaraan zijn naam. Het is precies vijf jaar geleden dat dit document verscheen en juist daarom is deze gebedsweek, met als thema 'alles is verbonden', nu zo actueel en nodig.
Eigenlijk is 'gebedsweek' geen goede term. Het gaat om een noveen, en dat wil zeggen negen dagen van gebed. U kunt de gebeden via de site van de KNR downloaden.

zaterdag 9 mei 2020

Werkstukken en gastlessen, niet-rondleidingen en vragenstellen

Al diverse malen heb ik online scholieren en studenten gesproken. Werkstukken over vooroordelen, over het Christendom, over de Katholieke Kerk, over kloosters, over dit klooster in het bijzonder. Via Skype, Zoom, facebook en één keer gewoon audio via de telefoon. Ik heb zelfs een keer een kleine digitale rondleiding gehouden voor een groepje jongeren.

En dat was grotendeels op initiatief van de jongeren zelf, niet van de scholen, tijdens de online-lessen kregen ze opdrachten en werkstukken op die prima werden uitgevoerd. Van een paar heb ik het resultaat ook gezien vóór ze het naar school stuurden; ik denk dat dat hoge cijfers gaan worden! Mooi, goed gedaan!

Nu de scholen langzaam maar zeker weer gaan beginnen krijg ik ook al vragen over gastlessen én over al afgesproken schoolklassen-op-kloosterbezoek. Wat is er mogelijk, wat niet?

Bezoek van schoolklassen aan het klooster is nog niet mogelijk. Wij volgen hierbij de regelingen. Ik weet dat museumbezoek mogelijk wordt, maar ons klooster-museumpje is te klein om anderhalve meter afstand mogelijk te maken - bij een schoolklas is 10 cm. al moeilijk - en bezoek in het klooster zelf is ook nog niet mogelijk. Dat geldt zeker voor de rest van dit schooljaar.

Digitaal is wel veel mogelijk. Ik heb met 'Zoom' en Skype betere ervaringen dan met 'Teams'. Als uw school met Teams werkt gaat dat volgens mij alleen als ik een gastdocent-account krijg om in te loggen. Immers, met een eigen Teams-account kom ik niet in een school-account; dat eist een e-mail adres met de schoolnaam erin. De voordelen die dat heeft zijn duidelijk, en het is goed beveiligd. Uitstekend te doen met een gastdocent-e-mail, waarbij het me dan logisch lijkt dat de school na afloop van de gastlessen het wachtwoord wijzigt voordat het account aan een andere gastdocent wordt uitgeleend.
Met 'Zoom' doe ik alleen mee als de gastles niet openbaar is, dus met een paswoord alleen voor de scholieren van die klas in dat uur. 

Hebt u nog andere systemen dan is dat natuurlijk bespreekbaar. Het is leuk nieuwe mogelijkheden te ontdekken!

zaterdag 2 mei 2020

Opening meimaand - en roepingenzondag.Met Roepingenzondag, wereldwijd, is normaal gesproken van alles te doen. Extra meeleefdagen, komen kijken, religieuzen of priesters of priesterstudenten uitnodigen in de parochiekerk - dat kan nu allemaal niet. Hoewel.... vorige week was ik digitaal uitgenodigd bij een Skype-kinderwoorddienst! Geweldig initiatief. Er zijn meer mooie digitale initiatieven. Het is niet alleen vanuit heel veel plekken mogelijk digitaal of via de televisie de Eucharistie-viering te volgen, er zijn ook via Zoom of Skype of Facebook digitale ontmoetings-initiatieven. Een mooi voorbeeld daarvan is de face2facekatechese van JongKatholiek.

Een geloofscursus die niet face-to-face is maar wel heel persoonlijk ,vier weken duurt, individueel met een e-coach en chatberichtenmogelijkheid kun je iedere donderdag starten. De cursus heeft trouwens een nieuwe 'tak' (en nog meer in ontwikkeling), dat zie je vanzelf bij het cursusaanbod. Nieuwsgierig? Heel goed. Nieuwsgierigheid is een goede eigenschap. Als Mozes niet nieuwsgierig was geweest had hij geen Godsontmoeting gehad bij de brandende braamstruik....
En wie zich nu afvraagt waar ik het over heb... verschillende opties: zoek het verhaal op in de Bijbel, of meld je aan voor bovengenoemde geloofscursus!

Ter gelegenheid van Roepingenzondag komt ook altijd een boekje met gebeden uit. Dat leggen we dan bij de kloosterreceptie voor de kloosterkapelbezoekers. Dat kan nu niet. Bezoekers zijn nog niet toegestaan en zelf vieren we de H. Mis ook online mee... dus staat het boekje dit jaar gewoon digitaal.

Ook zoals elk jaar staat de boodschap voor Roepingenzondag van Paus Franciscus online. Dit jaar heeft hij de vier sleutelwoorden "Verdriet, dankbaarheid, moed en lof" uitgekozen. Dat is indrukwekkend, omdat hij de tekst van dit schrijven al in augustus vorig jaar heeft samengesteld. Dat lijkt nu wel bijzonder lang geleden. Wat is er veel gebeurd sindsdien en wat zijn de woorden toepasselijk. Toeval? Toeval is je toe-gevallen...

Een goede zondag! En de Mei-maand is natuurlijk gewoon geopend, ook al kunnen de verschillende Maria-ommegangen niet plaats vinden. U kunt nog steeds (rechtsboven op deze pagina) aangeven als u een kaarsje wilt laten branden in onze Lourdesgrot.

maandag 27 april 2020

Koningsdag

 Het is Koningsdag en er zijn dingen die gewoon hetzelfde blijven. Dus hijsen we 's morgens de vlag, mét oranje wimpel natuurlijk.


De foto genomen... staat de vlaggenmast nou scheef?


Inderdaad, hij stond scheef! Gauw even rechtgezet.Nu alleen nog een beetje wind!En ja hoor, die wind kwam.