maandag 30 maart 2020

Kaarsje opsteken

We steken kaarsjes op in de Lourdesgrot in de kloostertuin en we bidden in de kapel voor iedereen die dat nodig heeft.
En als u onze klokken hoort luiden dan gaan de zusters naar de kapel en bidden voor de wereld,  de mensen die het gebed zo nodig hebben, voor jullie, voor u.


maandag 16 maart 2020

Voorschriften

Nieuwe regelingen, nieuwe besluiten. 
Tegelijk met alle andere plekken sloot gisteren ook onze gastenafdeling. Dat betekent ook dat rondleidingen, bijeenkomsten en bezoeken niet doorgaan.
Ook onze Eucharistievieringen zijn volgens de nieuwe richtlijnen niet meer van buitenaf toegankelijk. 
Wij blijven in gebed met u allen verbonden! Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de verdere verspreiding van dit virus een halt wordt toegeroepen.

Link naar het bericht van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) 

zaterdag 14 maart 2020

Eucharistievieringen

Omdat er in de rest van deze maand geen Eucharistievieringen zijn in de grote parochiekerken (wat niet alleen voor Nederland geldt) komen bij ons vragen binnen:
"Kunnen we op zondag naar de Eucharistieviering in jullie kloosterkapel komen?"

Het is een misvatting dat er op de zondagen nergens Eucharistie-vieringen zijn. Ze zijn alleen niet toegankelijk. Regelmatig betekent dat er voor alternatieve manieren gekozen is om het mensen toch mogelijk te maken, hoewel op afstand, om de H. Mis bij te wonen. Livestreaming op internet, met beeld en/of geluid; via de (kerk) radio; via de televisie. Mocht er in uw parochie niets zijn wat dat betreft dan is het op internet mogelijk ergens anders aan te sluiten - inclusief in andere landen!

Wat de vraag betreft of mensen zich bij onze vieringen kunnen aansluiten hier nog een keer algemeen het antwoord:

In principe zijn onze Eucharistievieringen toegankelijk voor anderen. Maar in deze tijd zijn wij ook gebonden aan de Corona-virus-bestrijdingsmaatregelen. Dat wil zeggen:
- bijeenkomsten van meer dan 100 personen mogen niet doorgaan, dus zoveel mensen als met Kerstmis is niet mogelijk; de gebruikelijke zondag-bezoekers blijven dus welkom;
- Er is géén koffiedrinken na afloop van de Eucharistieviering
- We gebruiken al sinds januari geen wijwater;
- Bezoekers wordt gevraagd hun handen te wassen/te ontsmetten bij binnenkomst;
- Wie hoest en/of zich niet lekker voelt, omwille van onze oude en kwetsbare zusters, NIET KOMEN.

Wij weten niet (en dat kan per dag verschillend zijn) welke Eucharistievieringen bij ons de hele maand doorgaan. Als kloostergemeenschap blijven wij bidden en in gebed verbonden, zeker ook tijdens Eucharistievieringen, voor allen die dit weekeind en volgende weekenden niet naar een Eucharistieviering kunnen gaan.
Zie de brief van de bisschoppen:
https://www.bisdomdenbosch.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/

Spannend is het een keer een hele andere kant op te zoeken naar 'Corona'. De website  www.heiligen.net heeft een zoekfunctie. Er blijkt een St. Corona te bestaan; een heilige martelares uit de eerste eeuwen van het Christendom. Er lopen drie verschillende verhalen door elkaar heen; de meest uitgebreide is die van de H. Corona en haar man Victor uit de tweede eeuw.

De website is goed bijgewerkt, ik citeer:
"Corona is patrones tegen hagel en watersnood; haar voorspraak wordt ingeroepen tegen rugklachten en als hulp bij financiële aangelegenheden en geldzaken; als troosteres bij geloofstwijfels en in doodsnood, alsmede als raadgeefster bij ingewikkelde levensproblemen. Gezien de naamovereenkomst ligt het voor de hand haar voorspraak in te roepen tegen het in 2019 uitgebroken Coronavirus (COVID-19)." 
heiligen.net - Corona

Een aantal links naar mogelijkheden om de Eucharistie online te volgen:
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering (15 maart: vanuit Sneek)
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/volg-de-eucharistie-zondag-livestream (ga eens naar België, nu kan het, 15 maart vanuit Antwerpen)

Of... wees creatief... zoek in Italië, Ierland, Portugal, Frankrijk, uw eigen parochie of een plaats waar u altijd al eens heen zou willen!

Wij sluiten u allen in in ons gebed.

vrijdag 13 maart 2020

Vasten-tijd

Deze vastentijd is een bijzondere vastentijd. Een moeilijke. In de kranten stond al de term 'sociale onthouding'. Nu worden ook in de parochiekerken geen gewone zondagvieringen gehouden; mensen worden uitgenodigd om in plaats daarvan zich geestelijk aan te sluiten, of via radio, televisie of internet. En bijvoorbeeld een kaarsje te komen aansteken bij Maria.
Het bericht van de bisschoppen wordt afgesloten met een gebed, wat ik hieronder heb gekopieerd (het mag vermenigvuldigd worden).

Om samen te bidden hoeven we niet fysiek in dezelfde ruimte te zijn. Bid u met ons mee?

Dit virus en de verspreiding daarvan laat zien hoe diep wij wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Maar dat geldt in lief en leed. Laten we elkaar dus bemoedigen!


Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

maandag 24 februari 2020

Voorbereiding op Vastentijd

Op de website van de parochie zijn in de agenda altijd de actuele vieringen van de lopende week te zien. Ik heb er vandaag even op gekeken. In onze parochie kun je in zes verschillende Eucharistievieringen een askruisje halen op Aswoensdag! Dat is veel. Bovengemiddeld veel. De tijden zijn mooi verspreid over de dag; iedereen die wil vindt wel een tijd die zal gaan, ook als je moet werken. 


Tijdens het Carnavalsweekeinde zijn de palmtakjes van het vorig jaar weer ingezameld. Een jaar lang hebben ze achter de kruisbeelden gehangen; een herinnering aan Palmzondag van het vorig jaar. Nu zijn de takjes waar we het vorig jaar 'Hosanna' mee gezongen hebben verbrand. Zo gaat het! Het is de as van Aswoensdag, de as van het askruisje na Carnaval, de start van de voorbereidingstijd op Pasen. Laat die Paaseitjes nog maar even liggen...

KiSi-Kids in de zaal van het klooster!

Carnaval is de meest bekende voorbereiding op de veertigdagen- of vastentijd, ook al staat dat voor veel mensen 'los' van het Katholieke geloof. De discussie hier in de kranten alweer een tijdje geleden naar aanleiding van een school die het liever 'verkleedfeest' noemde liet dat ook zien.
Hoewel ik zelf niet echt een enthousiast carnavalvierder ben denk ik, na lang in Noord Brabant gewoond te hebben met ook Brabantse en Limburgse medezusters, dat het woord 'verkleedfeest' het carnavalsfeest absoluut geen recht doet. Het is bij uitstek ook een sociaal feest. En als de storm verhindert dat de wagens, waaraan zo lang en met zoveel mensen is gewerkt, kunnen rijden, dan is dat vooral ook heel erg jammer.

Wijzelf hadden vandaag iets heel bijzonders in de kloosterzaal. Waar een grote groep kinderen en
Opbouw in volle gang

Prachtige decors

In de zaal van het Missiekloosters

Na Water is de beurt aan Vuur
jongeren ook heel hard aan heeft gewerkt. Geen carnaval, nee, dat hebben we zondag wel een beetje gevierd. Nee, we hadden de KiSi-Kids op bezoek! Wie ze nog niet kent: dat is echt een tip. Jaren geleden hebben ze ooit tijdens een weidegangfeest een deel van een musical opgevoerd, maar nu een echte, uur durende musical in onze zaal: Quinty's droom. Het was geweldig. Het verhaal gaat over iets heel belangrijks: over onze schepping. Over de aarde, over water, over vuur, over wind. Over onze opdracht deze aarde te behoeden en onze wereld mee vorm te geven.

Lees meer op de website van de KISI.
Wilt U de musical 'Quinty's droom'  ook graag zien? Kijk even in de agenda van KiSi. Dat kan bijvoorbeeld deze maand nog in Nuland, in Tilburg, in Aardenhout.
Maar er zijn ook andere musicals! Niet alleen in Nederland!

zondag 2 februari 2020

Februari

Vandaag is het feest "Opdracht van de Heer", ook wel Maria Lichtmis genoemd. Maria heeft een kaarsje in haar handen hier op deze afbeelding. Jozef heeft, zoals in de Bijbel staat, een mandje met twee duiven bij zich. Want Jezus wordt in de tempel opgedragen. En daar zijn Simeon en Hannah, die een weduwe is van 84 jaar. Zoek het verhaal maar eens op in het Nieuwe Testament.... in Lucas!
De foto is gemaakt van een houtsnijwerk wat samen met andere vergelijkbare werken het verhaal van het opgroeien van Jezus laat zien. Schoolklassen, vormselgroepen en dergelijke laat ik soms raden welk feest hierbij hoort. Dat wordt nooit geraden, maar het is toch echt vandaag. 
Vroeger sloot op deze dag de Kersttijd pas af. Dat is nu niet meer zo, maar liturgisch gezien schijnt de Kersttijd wel flink door deze dag heen. Jezus, het Licht van de wereld, en Hij wordt gezien, Hij wordt herkend!