Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Pinksteren

 De vlag is tijdelijk gestreken, want het waait bij vlagen wel erg hard! Vandaag is het een bijzondere dag en dat hebben we vanmorgen al heel feestelijk gevierd met een meertalige Eucharistieviering in de kloosterkapel. Het is de vijftigste dag van de Paastijd, het is Pinksteren! De Heilige Geest komt voor ons allemaal.  Zoals we vandaag in onze kapel bij de preek hoorden heeft Pinksteren geen Pinkster-tijd. Pasen wel, Kerstmis ook; Pinksteren niet, want eigenlijk is het na Pinksteren altijd Pinkster-tijd; immers, de Heilige Geest schenkt ons gaven en blijft bij ons als Steun, Helper en Trooster.  Zalig Pinksteren! De Paaskaars heeft 50 dagen lang elke dag gebrand Zeven gaven van de Heilige Geest - en ja, dat is St. Jozef die daar rechts in beeld staat, dit hele jaar is immers St. Jozef-Jaar.

Ons Kloosterpad

  In de Mooilaarbeekkrant van deze week staat een schitterende foto, gemaakt door Marcel van de Kerkhof, met een mooi artikel:   Ons Kloosterpad laat je verrassende dingen ontdekken (mooilaarbeek.nl) Ja, Ons Kloosterpad laat je verrassende dingen ontdekken. Het is een prachtige route langs heel veel kloosters, voormalige kloosters, kerken en kapellen in Noord Brabant. En de routes die starten en eindigen bij het Missieklooster Heilig Bloed zijn wel bijzonder mooi. Zr. Bettina en Carmen (Community Farm, Aarle-Rixtel) hebben een deel van de route alvast proefgelopen. Volg de link naar het artikel voor een uitgebreide foto-impressie! Vandaag wordt de route officieel geopend. Dat gaat digitaal en het is mogelijk mee te kijken. Net zoals bij de opening van het Jaar van het Brabants Kloosterleven aan het begin van dit jaar staat op de website  Brabants Kloosterleven  een button/link naar een livestream. Vanmiddag, om 15.00 uur! Hier in het klooster gaan we zeker kijken.  En de vlag hangt al

Pasen

  Zalig Pasen wensen u de Missiezusters van het Kostbaar Bloed Vannacht is de Paaskaars weer aangestoken aan het Paasvuur. De liturgie in de Paasnacht is zo mooi, beginnend met de donkere kerk en dat éne lichtje, kwetsbaar en sterk tegelijk, dat ene kaarsvlammetje dat wordt uitgedeeld tot iedere aanwezige een brandend kaarsje in de hand heeft. Dit jaar met onze bescheiden kleine groep, maar in gedachten waren we met heel veel want we hebben iedereen die er graag bij had willen zijn meegenomen in gebed. En dat blijven we doen. Moge dat vlammetje van vreugde ook in uw hart gaan branden. Alleluia!

Voorbereiding op Pasen, Vastenacties en Read to Grow!

 De voorbereidingstijd voor Pasen - de Vastentijd - is aan de meest intensieve week bezig. De Goede Week. We zijn bezig met de voorbereidingen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag - en wat muziek en praktische zaken betreft, ook Pasen natuurlijk. Anders dan vorig jaar - toen waren Eucharistievieringen nauwelijks mogelijk en was alles digitaal en op de televisie. Ook wij, de zusters, zaten met gepaste afstand in de zaal en namen deel aan deze bijzondere dagen via de televisie, waarbij we natuurlijk, gebruik makend van de mogelijkheden, ook af en toe een digitaal uitstapje te maken. Naar Rome, naar Haarlem, 's Hertogenbosch, maar ook hier in onze parochie in Beek en Donk. Als het dan toch digitaal moet... We kunnen nu als kloostergemeenschap weer in de eigen kapel liturgie vieren. Meebiddend voor de velen die dat nog niet kunnen. Maximaal dertig in de kerken en dus ook in onze kapel... het is niet veel, maar het is wat mogelijk is. Gelukkig zijn er goede digitale init

Samenwerking met de Zorgboog

  Vanwege de Corona-maatregelen in aangepaste vorm; Zr. Madeleine staat hier in plaats van Zr. Dr. Magdalena Mikus, verantwoordelijke van het Provinciale Bestuur van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Europa voor alle zaken die de zorg betreffen. Met onze grote zaal was een corona-maatregel-veilige bijeenkomst om de ondertekening een extra accentje te geven. Hoe belangrijk dat is weten wij - het is eind maart een jaar geleden dat het virus hier binnen sloop en  in korte tijd veel leed veroorzaakte. Het persbericht stond vandaag met een mooi stuk in het Eindhovens Dagblad.  Ook in de MooiLaarbeek staat een goed artikel . Op naar een voortzetting van de al begonnen goede samenwerking en met dank aan de uitstekende verzorging voor de zorgbehoevende zusters door ons eigen team! Het is geweldig dat dat op deze manier kan worden voortgezet. Want ja, de zorg voor onze oude medezusters is één van de belangrijke taken van dit huis.  Ooit waren er maar liefst drie communiteiten van de Mi

Nieuw Provinciaal Bestuur Missiezusters

 Net als in de politiek heb je drie 'lagen' aan bestuursteams in een internationale kloostergemeenschap. Elk klooster heeft een overste met raadzusters, wereldwijd is er een generale overste met raadzusters, maar daartussen zit nog een bestuurslaag: de provinciale overste met haar raadzusters.  In de Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is afgelopen zaterdag het nieuwe provinciale bestuur geïnstalleerd. Voor de eerste keer ooit ging dat bij ons vanwege de reisbeperkingen en Corona-maatregelen via Zoom. Met een beamer geprojecteerd op de muur van de zaal konden alle zusters van het Missieklooster erbij zijn, net zoals de zusters in Denemarken, Portugal, Oostenrijk, Duitsland, en de generale overste met haar raad in Rome. Het was bijzonder om elkaar op die manier allemaal te kunnen zien (en horen) en zo live deel te kunnen nemen aan deze bijzondere installatie. Wij wensen Zr. Pallotti Findenig en haar team veel zegen over hun werk.

Van winter naar lente

 Heel snel van winter naar lente. De bijen vliegen al en in de kloostertuin hoor je de vogels - en de bijen. Lente! Het Engelse woord 'Lent' heeft dezelfde woordstam. Het betekent geen lente, al valt het op het noordelijk halfrond wel een beetje samen. 'Lent' betekent 'Vastenttijd' of 'Veertigdagentijd'. De voorbereidingstijd naar Pasen toe.  Veertig dagen - plus de zondagen, want dat zijn geen vastendagen. Op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning, reflectie, inderdaad ook goede voornemens - alles wat je relatie met God, met anderen en met jezelf bevordert, dus niet afvallen omwille van het afvallen. Vasten kan op heel veel verschillende manieren. Het sterkt je zelfbeheersing maar het maakt je ook innerlijk vrijer, meer open voor God en meer open voor de noden van anderen.  De jaarlijkse Vastenactie is daarbij een aanrader. Op de website www.vastenactie.nl is ook lesmateriaal en verdere informatie te vinden. Het is ook mogelijk om als parochie, als fam