Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Pasen

  Zalig Pasen wensen u de Missiezusters van het Kostbaar Bloed Vannacht is de Paaskaars weer aangestoken aan het Paasvuur. De liturgie in de Paasnacht is zo mooi, beginnend met de donkere kerk en dat éne lichtje, kwetsbaar en sterk tegelijk, dat ene kaarsvlammetje dat wordt uitgedeeld tot iedere aanwezige een brandend kaarsje in de hand heeft. Dit jaar met onze bescheiden kleine groep, maar in gedachten waren we met heel veel want we hebben iedereen die er graag bij had willen zijn meegenomen in gebed. En dat blijven we doen. Moge dat vlammetje van vreugde ook in uw hart gaan branden. Alleluia!

Voorbereiding op Pasen, Vastenacties en Read to Grow!

 De voorbereidingstijd voor Pasen - de Vastentijd - is aan de meest intensieve week bezig. De Goede Week. We zijn bezig met de voorbereidingen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag - en wat muziek en praktische zaken betreft, ook Pasen natuurlijk. Anders dan vorig jaar - toen waren Eucharistievieringen nauwelijks mogelijk en was alles digitaal en op de televisie. Ook wij, de zusters, zaten met gepaste afstand in de zaal en namen deel aan deze bijzondere dagen via de televisie, waarbij we natuurlijk, gebruik makend van de mogelijkheden, ook af en toe een digitaal uitstapje te maken. Naar Rome, naar Haarlem, 's Hertogenbosch, maar ook hier in onze parochie in Beek en Donk. Als het dan toch digitaal moet... We kunnen nu als kloostergemeenschap weer in de eigen kapel liturgie vieren. Meebiddend voor de velen die dat nog niet kunnen. Maximaal dertig in de kerken en dus ook in onze kapel... het is niet veel, maar het is wat mogelijk is. Gelukkig zijn er goede digitale init

Samenwerking met de Zorgboog

  Vanwege de Corona-maatregelen in aangepaste vorm; Zr. Madeleine staat hier in plaats van Zr. Dr. Magdalena Mikus, verantwoordelijke van het Provinciale Bestuur van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Europa voor alle zaken die de zorg betreffen. Met onze grote zaal was een corona-maatregel-veilige bijeenkomst om de ondertekening een extra accentje te geven. Hoe belangrijk dat is weten wij - het is eind maart een jaar geleden dat het virus hier binnen sloop en  in korte tijd veel leed veroorzaakte. Het persbericht stond vandaag met een mooi stuk in het Eindhovens Dagblad.  Ook in de MooiLaarbeek staat een goed artikel . Op naar een voortzetting van de al begonnen goede samenwerking en met dank aan de uitstekende verzorging voor de zorgbehoevende zusters door ons eigen team! Het is geweldig dat dat op deze manier kan worden voortgezet. Want ja, de zorg voor onze oude medezusters is één van de belangrijke taken van dit huis.  Ooit waren er maar liefst drie communiteiten van de Mi

Nieuw Provinciaal Bestuur Missiezusters

 Net als in de politiek heb je drie 'lagen' aan bestuursteams in een internationale kloostergemeenschap. Elk klooster heeft een overste met raadzusters, wereldwijd is er een generale overste met raadzusters, maar daartussen zit nog een bestuurslaag: de provinciale overste met haar raadzusters.  In de Europese Provincie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is afgelopen zaterdag het nieuwe provinciale bestuur geïnstalleerd. Voor de eerste keer ooit ging dat bij ons vanwege de reisbeperkingen en Corona-maatregelen via Zoom. Met een beamer geprojecteerd op de muur van de zaal konden alle zusters van het Missieklooster erbij zijn, net zoals de zusters in Denemarken, Portugal, Oostenrijk, Duitsland, en de generale overste met haar raad in Rome. Het was bijzonder om elkaar op die manier allemaal te kunnen zien (en horen) en zo live deel te kunnen nemen aan deze bijzondere installatie. Wij wensen Zr. Pallotti Findenig en haar team veel zegen over hun werk.

Van winter naar lente

 Heel snel van winter naar lente. De bijen vliegen al en in de kloostertuin hoor je de vogels - en de bijen. Lente! Het Engelse woord 'Lent' heeft dezelfde woordstam. Het betekent geen lente, al valt het op het noordelijk halfrond wel een beetje samen. 'Lent' betekent 'Vastenttijd' of 'Veertigdagentijd'. De voorbereidingstijd naar Pasen toe.  Veertig dagen - plus de zondagen, want dat zijn geen vastendagen. Op weg naar Pasen. Een tijd van bezinning, reflectie, inderdaad ook goede voornemens - alles wat je relatie met God, met anderen en met jezelf bevordert, dus niet afvallen omwille van het afvallen. Vasten kan op heel veel verschillende manieren. Het sterkt je zelfbeheersing maar het maakt je ook innerlijk vrijer, meer open voor God en meer open voor de noden van anderen.  De jaarlijkse Vastenactie is daarbij een aanrader. Op de website www.vastenactie.nl is ook lesmateriaal en verdere informatie te vinden. Het is ook mogelijk om als parochie, als fam

Jaar van het Brabants Kloosterleven

Er zijn veel verschillende jaren en dat allemaal tegelijk. Internationaal in de Katholieke Kerk is het Jaar van Sint Jozef, bijvoorbeeld. Maar regionaal zijn er ook andere gebeurtenissen. Voor veel kloosters in de provincie Noord Brabant is dit een jubileumjaar. De provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de kloosters allerlei activiteiten georganiseerd. U kunt meer lezen op de website:  Brabants Kloosterleven . Daar kunt u ook, vandaag om 14.00 uur, de opening van het jaar digitaal mee volgen. Wij doen dat zelf hier in het klooster ook!

Winter

 Een echte winter die om de hoek komt kijken. De sneeuwklokjes verdienen hun naam! Het levert een aantal prachtige winterfoto's op. Met naast sneeuwruimen ook wat tijd - voor het maken van Mister Winter die om de hoek komt kijken! Een impressie van het Missieklooster en de kloostertuin!  Lourdesgrot in de kloostertuin Ook in het kloosterwinkeltje staan sneeuwpoppen. Het winkeltje is niet open, bestellen en afhalen kan. Er liggen ook nog dertig houten rozenkransen die nog niet afgehaald zijn. We hebben er meer; in allerlei kleuren. Interesse? Even contact opnemen!   De eerste sneeuwfoto van 7 februari toen het nog donker was. Dit vreemde licht is van de kassen, onze buren; het weerkaatst tegen de wolken. Geen zonsopgang dus; dit is het westen van het klooster, niet het oosten!