Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kostbaar Bloed - feest op 1 juli

 Het feest is niet erg bekend, want eigenlijk is het oude Kostbaar-Bloed-feest samengegaan met Sacramentsdag. Immers, dat is de dag van het Lichaam en Bloed van Christus! Dus ook het Kostbaar Bloed, wat Christus heeft vergoten voor de wereld. Kloostergemeenschappen, congregaties als de onze, met het Kostbaar Bloed in hun naam, kunnen het feest op 1 juli blijven vieren. En dat zijn we ook blijven doen! De dag is voor ons heel feestelijk, dus de H. Mis is niet 's avonds, maar net als op zondagen om 09.30 uur. En de versieringen, vooral die in de kapel, zijn heel bijzonder. Omdat de dag vóór 1 juli dit jaar op een zondag valt werd de kapel al op zaterdag versierd, zodat de mooie bloemen in de eucharistieviering van de zondag al te bewonderen was. Een beetje extra Kostbaar-Bloed-feest!

Net zo open als anders!

 Op 9 juni is het in Nederland open-kloosterdag. We zijn net zo open als op alle andere dagen! U bent dus van harte welkom bij de vieringen; in het bijzonder de H. Mis om 09.30 uur en de Vespers (kerkelijk avondgebed) om 17.30 uur. Het is ook altijd mogelijk om in de kloostertuin te wandelen. U bereikt de kloostertuin via de gebruikelijke route: via de Brabantse Kluis, op het terras linksaf de route volgen. In de tuin vindt u ook de Lourdesgrot uit 1907. U kunt in de grot (ingang aan de kant van de oude eikenboom) een kaarsje aansteken. Op de website  Open Kloosterdag - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)  vindt u de kloosters die normaal niet open zijn maar nu wel een programma hebben: een aanrader! 

Pinksteren

 Veertig dagen na Pasen vierden we Hemelvaart, en nu is het vijftig dagen na Pasen: Pinksteren! Die hele feestelijke Paastijd en dus ook met Pinksteren staat de paaskaars in de kapel. Hij wordt kleiner, maar het licht wordt doorgegeven. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. De lessenaar in onze kerk, met een mooi woord heet dat 'ambo', heeft een reliëf met een duif: de Heilige Geest. Zeven ingewerkte stukken glas verwijzen naar de zeven gaven van de Heilige Geest. De negen dagen op weg naar Pinksteren toe bidden we de Pinksternoveen; gebeden om de komst van de Heilige Geest. Op zonnige dagen schijnt 's morgens vroeg vanuit het oosten de zon recht door dat glas. En dat kleurt dus, vanwege de mooie glas in lood ramen in onze kapel, rood! Daarmee de gaven van de Heilige Geest met Pinksteren nog eens extra oplichtend.  Bidden we om een beetje kleur en vuur, bidden we om de gaven van de Heilige Geest, nu, met Pinksteren, en elke dag. 

Zalig Pasen!

 De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen U Zalig Pasen!

Nieuw regionaal bestuur Missiezusters

Nieuwsbericht  De Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Nederland wordt sinds 2 maart 2024 geleid door een nieuw Regionaal Team.  Gedurende bijna zes jaar was de Nederlandse Regio van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed deel van de Europese Provincie ad experimentum. Deze Europese Provincie bestond uit de vijf landen in Europa waar onze zusters wonen en werken. Tijdens de provinciekapittels van april 2022 en oktober 2023 werd de beslissing genomen om terug te keren naar de structuren van zes jaar geleden.  Van links naar rechts: Zr. Sarto Stürmer, Zr. Johanna Maria Wagner en Zr. Madeleine Bouman De Generale Overste, Zr. Monica Mary Ncube, en haar assistente, Zr. Pauline Mpongo, kwamen naar Nederland om het proces van zoeken naar een nieuw regionaal bestuur te begeleiden. Dit leidde tot de benoeming van Zr. Johanna Maria Wagner als Regionale Overste, Zr. Madeleine Bouman als eerste assistente en plaatsvervangster, en Zr. Sarto Stürmer als tweede assi

"Hoor je Mij" - middagen!

 Voor wie de folder/informatie nog niet heeft gezien! De eerstvolgende bijeenkomst is morgen al, bij de Dominicanessen in Nijmegen. In februari is het bij de Trappistinnen in Arnhem. En in maart bij ons. Voor meer informatie zie   Hoor je Mij? - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)  

Een goed 2024

 De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u Zalig Nieuwjaar en een goed 2024!