Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Zalig Pasen!

 De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen U Zalig Pasen!

Nieuw regionaal bestuur Missiezusters

Nieuwsbericht  De Congregatie van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Nederland wordt sinds 2 maart 2024 geleid door een nieuw Regionaal Team.  Gedurende bijna zes jaar was de Nederlandse Regio van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed deel van de Europese Provincie ad experimentum. Deze Europese Provincie bestond uit de vijf landen in Europa waar onze zusters wonen en werken. Tijdens de provinciekapittels van april 2022 en oktober 2023 werd de beslissing genomen om terug te keren naar de structuren van zes jaar geleden.  Van links naar rechts: Zr. Sarto Stürmer, Zr. Johanna Maria Wagner en Zr. Madeleine Bouman De Generale Overste, Zr. Monica Mary Ncube, en haar assistente, Zr. Pauline Mpongo, kwamen naar Nederland om het proces van zoeken naar een nieuw regionaal bestuur te begeleiden. Dit leidde tot de benoeming van Zr. Johanna Maria Wagner als Regionale Overste, Zr. Madeleine Bouman als eerste assistente en plaatsvervangster, en Zr. Sarto Stürmer als tweede assi

"Hoor je Mij" - middagen!

 Voor wie de folder/informatie nog niet heeft gezien! De eerstvolgende bijeenkomst is morgen al, bij de Dominicanessen in Nijmegen. In februari is het bij de Trappistinnen in Arnhem. En in maart bij ons. Voor meer informatie zie   Hoor je Mij? - Konferentie Nederlandse Religieuzen (knr.nl)  

Een goed 2024

 De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wensen u Zalig Nieuwjaar en een goed 2024!

Programma 4e Advent en Kerstmis

 Dit jaar hebben we een korte Advent! Op zondag 24 december is het overdag 4e Advent - en 's avonds is het Kerstmis. Het programma is als volgt (met daarbij de vraag: welke zuster is dit?) U bent elke dag van harte welkom. 

Advent

  De eerste Advent - en de voorbereidingstijd op Kerstmis is begonnen. Op veel plaatsen merk je niets van de voorbereidingstijd en hier en daar ook niet van Sint Nicolaas. Er zijn gelukkig uitzonderingen, maar op veel plaatsen lijkt het al helemaal Kerstmis. Compleet met liederen, lichtjes en wensen.  Natuurlijk zoeken we naar lichtjes en gezelligheid in donkere tijden. Echter, Kerstmis eenvoudigweg uitrekken tot een hele maand, alsof heel December Kerstmis is, doet Kerstmis te kort. De lichtjes en de versieringen laten geen werkelijkheid zien. En dat is jammer. Want de eerste kaars aan de Adventskrans heeft wel degelijk betekenis. Elke week, elke zaterdagavond, komt er een kaars bij. Kerstmis is dan op de late avond van de eerste zondag nadat de vierde kaars is aangestoken. En dat wil zeggen dat wij dit jaar een hele korte Adventstijd hebben! Die vierde kaars brandt geen hele week, die brandt nauwelijks een dag; omdat 25 december dit jaar op een maandag valt is de vooravond al de zond

Tijd voor gebed

 Het kloosterleven kent een ritme van bidden en werken. Een ritme elke dag, met een ochtendgebed, middaggebed, avondgebed, Eucharistieviering, dagsluiting.... maar ook een ritme elke week, met de zondag als hoogtepunt; per maand, met een stille dag elke maand; per jaar, in het ritme van de feesten - maar ook met een jaarlijkse stille gebedsweek, een retraiteweek. Er zijn een aantal conferenties rond een Bijbels thema en er is veel tijd voor stil gebed. Ongeveer de helft van de zusters in huis heeft deze week hun retraiteweek. De Eucharistievieringen en het Getijdengebed zijn deze week Duitstalig. De tijd van de Eucharistievieringen blijft hetzelfde, 17.30 uur, behalve op zaterdag, dan is het om 11 uur in plaats van 09.30 uur. Ook voor ons, degenen die nu niet aansluiten bij de retraite, is de week bijzonder. Er is een speciale gebedsatmosfeer in huis en dat nodigt uit nog wat vaker dan anders even de kapel in te lopen. Zo zag ik vandaag weer wat ik al langer niet had gezien: om drie uu