Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2020 tonen

Kaarsje opsteken

We steken kaarsjes op in de Lourdesgrot in de kloostertuin en we bidden in de kapel voor iedereen die dat nodig heeft. En als u onze klokken hoort luiden dan gaan de zusters naar de kapel en bidden voor de wereld,  de mensen die het gebed zo nodig hebben, voor jullie, voor u.

Voorschriften

Nieuwe regelingen, nieuwe besluiten.  Tegelijk met alle andere plekken sloot gisteren ook onze gastenafdeling. Dat betekent ook dat rondleidingen, bijeenkomsten en bezoeken niet doorgaan. Ook onze Eucharistievieringen zijn volgens de nieuwe richtlijnen niet meer van buitenaf toegankelijk.  Wij blijven in gebed met u allen verbonden! Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat de verdere verspreiding van dit virus een halt wordt toegeroepen. Link naar het bericht van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) 

Eucharistievieringen

Omdat er in de rest van deze maand geen Eucharistievieringen zijn in de grote parochiekerken (wat niet alleen voor Nederland geldt) komen bij ons vragen binnen: "Kunnen we op zondag naar de Eucharistieviering in jullie kloosterkapel komen?" Het is een misvatting dat er op de zondagen nergens Eucharistie-vieringen zijn. Ze zijn alleen niet toegankelijk. Regelmatig betekent dat er voor alternatieve manieren gekozen is om het mensen toch mogelijk te maken, hoewel op afstand, om de H. Mis bij te wonen. Livestreaming op internet, met beeld en/of geluid; via de (kerk) radio; via de televisie. Mocht er in uw parochie niets zijn wat dat betreft dan is het op internet mogelijk ergens anders aan te sluiten - inclusief in andere landen! Wat de vraag betreft of mensen zich bij onze vieringen kunnen aansluiten hier nog een keer algemeen het antwoord: In principe zijn onze Eucharistievieringen toegankelijk voor anderen. Maar in deze tijd zijn wij ook gebonden aan de Corona-virus-bes

Vasten-tijd

Deze vastentijd is een bijzondere vastentijd. Een moeilijke. In de kranten stond al de term 'sociale onthouding'. Nu worden ook in de parochiekerken geen gewone zondagvieringen gehouden; mensen worden uitgenodigd om in plaats daarvan zich geestelijk aan te sluiten, of via radio, televisie of internet. En bijvoorbeeld een kaarsje te komen aansteken bij Maria. Het bericht van de bisschoppen wordt afgesloten met een gebed, wat ik hieronder heb gekopieerd (het mag vermenigvuldigd worden). Om samen te bidden hoeven we niet fysiek in dezelfde ruimte te zijn. Bid u met ons mee? Dit virus en de verspreiding daarvan laat zien hoe diep wij wereldwijd met elkaar verbonden zijn. Maar dat geldt in lief en leed. Laten we elkaar dus bemoedigen! Gebed De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur e