Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2019 tonen

op weg naar 1 juli - Kostbaar Bloed - feest

De grote internationale bijeenkomst van de afgelopen weken is afgesloten. Gelukkig vertrokken niet alle deelneemsters tegelijkertijd; sommigen vanaf Eindhoven, anderen vanaf Düsseldorf, Amsterdam of Brussel, weer anderen vanaf Helmond met de trein. Veel carpool- acties, veel effectief rekenwerk. Telkens weer opnieuw uitzwaaien! Goede reis en veel groeten aan alle zusters wereldwijd... Inmiddels is iedereen weer in het eigen klooster teruggekeerd en bereiden we ons wereldwijd in alle kloosters van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed voor op 1 juli. Dat is namelijk het feest van het Kostbaar Bloed. De Eucharistieviering is op 1 juli om 09.30 uur, en we vieren het wereldwijd verbonden. Viert u met ons mee?

Grote internationale bijeenkomst - niet alleen in huis

Wekenlang hebben ze vergaderd en beslist veel kunnen uitwisselen. Onze kloosterkapel zat mooi vol de afgelopen weken en naast het gebruikelijke Nederlands en Duits was er in huis ook veel Engels te horen - naast allerlei andere talen, net zoals het uit kwam. Maar uit de hele wereld komen en dan niet even wat van Nederland zien? Dat kan niet, natuurlijk. Daar moesten we even wat aan doen. En zo hadden de mensen in 's-Hertogenbosch even wat te kijken vorige week toen een grote groep zusters bij de H. Mis in de kathedraal was, en na afloop door de stad liep! Morgen, vrijdag 21 juni 2019, is de H. Mis om 09.00 uur, niet om 17.30 uur in verband met de afsluiting van de bijeenkomst (Engelstalig).

Zalig Pinksteren!

Jezus beloofde Zijn leerlingen de Trooster en Helper, de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest! Er zijn zeven gaven. Als je goed zoekt op de foto kun je er een aantal tegenkomen - telkens in drie talen, want we zijn een meertalige kloostergemeenschap.  Het woord "Pinksteren" is afkomstig van het Griekse woord voor 'vijftig'. Vijftig dagen na Pasen sluit Pinksteren de Paastijd af! Elke dag van deze vijftig dagen brandt de Paaskaars. Het Paasvuur en het vuur van Pinksteren heeft immers dezelfde bron, God, die licht is. De Heilige Geest wordt vaak als een duif afgebeeld, maar vaak ook als een vlam. Mag dit vuur, deze be-geest-ering, ook in uw hart branden. De H. Mis is vandaag én morgen zoals op zondag; om 09.30. Welkom!

Bijeenkomst van oversten

De internationale bijeenkomst voor provinciale en regionale oversten van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is intussen begonnen. Het algemene bestuur, vijf personen, zit samen met de negen oversten rond de tafel - letterlijk. Het is niet zo dat elk land waar Missiezusters van het Kostbaar Bloed werkzaam zijn een overste hebben. Vaak gaat het om een groep landen. De vijf landen in Europa waar wij wonen en werken worden dus vertegenwoordigd door de Europese provinciale overste; Canada en Noord-Amerika vormen samen de NAP-provincie met een overste; in Zuid-Afrika, waar wij gesticht zijn, zijn zoveel kloosters, zoveel zusters, dat er twee provincies zijn: de provincie Mariannhill (Natal) en de Oostkaap provincie, en dus zijn er twee oversten uit Zuid-Afrika. De landen Tanzania, Kenia en Sudan vormen samen de Oost-Afrikaanse provincie, met één overste, en de regio's zijn Mozambique, DR Congo en Zuid-Korea met ieder een regionale overste; kleinere groepen zusters zijn in de Fili

Jaarmarkt in Aarle-Rixtel, Nediocare in één van de vleugels in het klooster en ander nieuws!

Afgelopen donderdag, Hemelvaartsdag, was de Jaarmarkt in Aarle-Rixtel. Gelukkig bleef het droog. We stonden in de Klokstraat, en het was gezellig. Het was de eerste keer dat we een kraampje hadden op deze markt en we kunnen nu al zeggen: als het kan komen we volgend jaar weer! En intussen zijn de studenten van NedioCare al druk bezig met Nederlands oefenen. Afgelopen vrijdag was het Eindhovens Dagblad op bezoek; vorige week kwam de burgemeester. Er is namelijk iets nieuws aan de gang - in de gangen. Om precies te zijn: in de vleugel parallel aan de Kloosterdreef, precies die vleugel die altijd werd gebruikt voor de vorming van jonge vrouwen als voorbereiding op een leven als Missiezuster van het Kostbaar Bloed. Die vorming gebeurt ook nu, maar niet meer in de grote aantallen van veertig, vijftig, zestig jaar geleden - en deze vleugel stond leeg. Nu is het omgevormd tot een woon- en leerplek voor de buitenlandse verple(e)g(st)ers die intensief bezig zijn met het leren van de Neder