Doorgaan naar hoofdcontent

Bijeenkomst van oversten


De internationale bijeenkomst voor provinciale en regionale oversten van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is intussen begonnen. Het algemene bestuur, vijf personen, zit samen met de negen oversten rond de tafel - letterlijk. Het is niet zo dat elk land waar Missiezusters van het Kostbaar Bloed werkzaam zijn een overste hebben. Vaak gaat het om een groep landen. De vijf landen in Europa waar wij wonen en werken worden dus vertegenwoordigd door de Europese provinciale overste; Canada en Noord-Amerika vormen samen de NAP-provincie met een overste; in Zuid-Afrika, waar wij gesticht zijn, zijn zoveel kloosters, zoveel zusters, dat er twee provincies zijn: de provincie Mariannhill (Natal) en de Oostkaap provincie, en dus zijn er twee oversten uit Zuid-Afrika. De landen Tanzania, Kenia en Sudan vormen samen de Oost-Afrikaanse provincie, met één overste, en de regio's zijn Mozambique, DR Congo en Zuid-Korea met ieder een regionale overste; kleinere groepen zusters zijn in de Filippijnen, Indonesië en Papua Nieuw Guinea. Zij worden op een andere manier vertegenwoordigd.

Een hele multiculturele en meertalige groep! De openingsviering op 3 juni liet ook zien hoe de veelvuldigheid van talen en liederen kon bijdragen tot een gezegend begin van de bijeenkomst. De echte start was de Eucharistieviering, gevolgd door de openingsspeech door Zr. Monica Mary Ncube, Generale Overste, die een positieve en hoopvolle start was voor de dagen en weken die komen.

Heel bijzonder om dit juist te beginnen in de Week voor de Nederlandse Missionaris. We zullen het omdraaien. We sluiten de Missionarisssen in Nederland gewoon in deze week mee in!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?