donderdag 6 juni 2019

Bijeenkomst van oversten


De internationale bijeenkomst voor provinciale en regionale oversten van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed is intussen begonnen. Het algemene bestuur, vijf personen, zit samen met de negen oversten rond de tafel - letterlijk. Het is niet zo dat elk land waar Missiezusters van het Kostbaar Bloed werkzaam zijn een overste hebben. Vaak gaat het om een groep landen. De vijf landen in Europa waar wij wonen en werken worden dus vertegenwoordigd door de Europese provinciale overste; Canada en Noord-Amerika vormen samen de NAP-provincie met een overste; in Zuid-Afrika, waar wij gesticht zijn, zijn zoveel kloosters, zoveel zusters, dat er twee provincies zijn: de provincie Mariannhill (Natal) en de Oostkaap provincie, en dus zijn er twee oversten uit Zuid-Afrika. De landen Tanzania, Kenia en Sudan vormen samen de Oost-Afrikaanse provincie, met één overste, en de regio's zijn Mozambique, DR Congo en Zuid-Korea met ieder een regionale overste; kleinere groepen zusters zijn in de Filippijnen, Indonesië en Papua Nieuw Guinea. Zij worden op een andere manier vertegenwoordigd.

Een hele multiculturele en meertalige groep! De openingsviering op 3 juni liet ook zien hoe de veelvuldigheid van talen en liederen kon bijdragen tot een gezegend begin van de bijeenkomst. De echte start was de Eucharistieviering, gevolgd door de openingsspeech door Zr. Monica Mary Ncube, Generale Overste, die een positieve en hoopvolle start was voor de dagen en weken die komen.

Heel bijzonder om dit juist te beginnen in de Week voor de Nederlandse Missionaris. We zullen het omdraaien. We sluiten de Missionarisssen in Nederland gewoon in deze week mee in!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten