Doorgaan naar hoofdcontent

Tweede Advent

Zon- en feestdagen beginnen altijd de avond van te voren, als het donker wordt. Dus hoewel het nog zaterdagavond is, is de Tweede Adventszondag begonnen met het avondgebed. Extra feestelijk vanwege geloften-vernieuwing!
Als iemand zuster wil worden, een paar keer heeft meegedaan aan meeleefdagen en bijvoorbeeld oriëntatieweekeinden, en in goed overleg en na een voorbereidingstijd ook daadwerkelijk intreedt, is zij nog niet onmiddellijk zuster. De vormingstijd duurt jaren! Eerst het postulaat, een jaar in het land waar je intreedt; dan twee jaar noviciaat; voor het noordelijk halfrond is dat in Toronto, in Canada. En dan doe je je eerste professie. Dan ben je echt helemaal zuster, maar je hebt nog geen ring. Die tijd duurt minimaal vijf en maximaal negen jaar. Je legt dan eerst geloften af voor één jaar, en daarna telkens voor één of twee jaar. Dat is heel feestelijk; het is een bevestiging van de weg met God die je gaat, in deze wereldwijde gemeenschap van Missiezusters van het Kostbaar Bloed.
Mooi, om dat in de Adventstijd te vieren.
Advent is ook een tijd van op-weg-gaan. Op weg naar Kerstmis, op weg naar de komst van de Heer! En nu brandt de tweede kaars al.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?