Doorgaan naar hoofdcontent

Eeuwige Professie Zr. Bettina Maria Berens

fotograaf: Ramon Mangold
Foto's: Ramon Mangold.

 Vandaag was het groot feest in het Missieklooster Heilig Bloed. Zr. Bettina Maria Berens legde haar eeuwige professie af, in het bijzijn van medezusters, familie uit Duitsland en vrienden en collega’s, waaronder ook vrijwilligers van Vrouwengevangenis Ter Peel, waar ook Zr. Bettina Maria zelf zich inzet als vrijwilligster.


Ondanks het winterweer kwamen de bezoekers van heinde en verre om deze vreugdevolle en bijzondere gebeurtenis mee te maken. Oorspronkelijk komt Zr. Bettina Maria uit Duitsland, maar er klonken vele talen in de kapel: Naast Duits en Nederlands ook Kiswahili, Hebreeuws en Engels. 

De eeuwige professie is een bijzondere gebeurtenis. Na een proeftijd verbindt de zuster zich voor eeuwig aan God in deze gemeenschap. Een eenvoudige ring, symbool van trouw, drukt dit uit.

De hoofdcelebrant, Dr. W. Bruners, maakte indruk met zijn persoonlijke en boeiende preek. Gemeenschapszin en barmhartigheid zijn twee belangrijke eigenschappen die een mens nodig heeft, niet alleen om een overtuigende Christen te zijn, maar ook om het religieuze leven goed te kunnen leven. Als religieuze zijn echter nog twee andere eigenschappen belangrijk: standvastigheid en profetisch charisma. Standvastigheid of trouw is één van de goddelijke deugden. Zr. Bettina Maria heeft Gods trouw steeds weer mogen ervaren en legt er getuigenis van af. Barmhartigheid, gemeenschapszin, standvastigheid en trouw, profetisch charisma – dit zijn de fundamenten van het leven van Zr. Bettina Maria, als Missiezuster van het Kostbaar Bloed, maar het zijn ook de fundamenten van een communiteit en van de hele maatschappij. God leeft midden onder ons.

Na afloop van de Eucharistieviering werden alle gasten uitgenodigd om naar de zaal te komen om te feliciteren; bovendien moest niemand met een lege maag naar huis gaan. Gezien de hoeveelheid zusters uit diverse landen en de vele gasten van ver weg en dichtbij wezen pijlen de weg naar verschillende ruimtes; zowel de zaal als de kloostereetzaal (refter) werden optimaal benut. Het werd heel erg gezellig! Gesterkt konden de gasten weer naar huis terugkeren.

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!