vrijdag 1 juli 2016

1 juli - Kostbaar Bloed-Feest

Barmhartige God,
door het Kostbaar Bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost.
Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort,
en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, 
die in de eenheid met de Heilige Geest met U leeft en heerst,
God, door alle eeuwen der eeuwen, amen.
(dagelijks gebed - Missiezusters van het Kostbaar Bloed)

Het is eigenlijk mooi, juist in dit Jaar van Barmhartigheid op 1 juli dit gebed eens wat extra aandacht te geven. Want, Jaar of Barmhartigheid of niet, wij bidden het dagelijks. En vandaag is het het Feest van het Kostbaar Bloed. De betekenis en de geschiedenis van het feest heb ik al eerder beschreven, en die berichten zijn via het label "Kostbaar Bloed" ook gewoon terug te vinden en te herlezen. 
Vandaag was het voor ons dus een zondag, gewoon op een vrijdag. De Eucharistieviering was om half tien, zoals op zondagen, en alle kaarsen gingen aan. Aan kaarsen in de kapel kun je zien of het een 'gewone dag' is, een 'feest' of een 'hoogfeest'. Er staan namelijk twee maal drie kaarsen in de kapel. Zijn van elke rij van drie kaarsen alle drie de kaarsen aan, dan is het een hoogfeest of een zondag. Een hoogfeest wordt als een zondag gevierd. Dus hebben we vandaag zeg maar zondag gehad, morgen is het zaterdag, en dan komt een zondag. Klinkt wat ingewikkeld.... 

De prachtige foto's zijn van Ramon Mangold van Katholiek Brabant, met dank!

En nu... nog even naar de kapel.... en wensen alle WiSH-Outdoor-festivalgangers (en organisatie) een geweldig (en droog) weekeind toe...dank voor de worst.... hoe dat ook al weer zat met worst en mooi weer en bidden is hier te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten