Doorgaan naar hoofdcontent

1 juli - Kostbaar Bloed-Feest

Barmhartige God,
door het Kostbaar Bloed van Uw eniggeboren Zoon hebt Gij alle mensen verlost.
Zet het werk van Uw barmhartigheid in ons voort,
en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, 
die in de eenheid met de Heilige Geest met U leeft en heerst,
God, door alle eeuwen der eeuwen, amen.
(dagelijks gebed - Missiezusters van het Kostbaar Bloed)

Het is eigenlijk mooi, juist in dit Jaar van Barmhartigheid op 1 juli dit gebed eens wat extra aandacht te geven. Want, Jaar of Barmhartigheid of niet, wij bidden het dagelijks. En vandaag is het het Feest van het Kostbaar Bloed. De betekenis en de geschiedenis van het feest heb ik al eerder beschreven, en die berichten zijn via het label "Kostbaar Bloed" ook gewoon terug te vinden en te herlezen. 
Vandaag was het voor ons dus een zondag, gewoon op een vrijdag. De Eucharistieviering was om half tien, zoals op zondagen, en alle kaarsen gingen aan. Aan kaarsen in de kapel kun je zien of het een 'gewone dag' is, een 'feest' of een 'hoogfeest'. Er staan namelijk twee maal drie kaarsen in de kapel. Zijn van elke rij van drie kaarsen alle drie de kaarsen aan, dan is het een hoogfeest of een zondag. Een hoogfeest wordt als een zondag gevierd. Dus hebben we vandaag zeg maar zondag gehad, morgen is het zaterdag, en dan komt een zondag. Klinkt wat ingewikkeld.... 

De prachtige foto's zijn van Ramon Mangold van Katholiek Brabant, met dank!

En nu... nog even naar de kapel.... en wensen alle WiSH-Outdoor-festivalgangers (en organisatie) een geweldig (en droog) weekeind toe...dank voor de worst.... hoe dat ook al weer zat met worst en mooi weer en bidden is hier te vinden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!