Doorgaan naar hoofdcontent

Synode in Rome


 In de eerste week van oktober begint in Rome de synode waar al een tijd wereldwijd naartoe gewerkt is. Vele mensen, niet alleen bisschoppen, komen bij elkaar in Rome. Via de website  https://luisterendopweg.nl/ komt informatie; de volgende livestream is op 25 oktober.

Ook onze zr. Anna Mirijam Kaschner is opgeroepen om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de synode in Rome. Volgend jaar zal dan in oktober nog een bijeenkomst zijn. Daaraan nemen naast Paus Franciscus vertegenwoordigers uit alle kerkprovincies deel, zowel bisschoppen als leken, en ook vertegenwoordigers uit andere kerken zijn uitgenodigd. Vanuit Nederland is Mgr. Hoogeboom erbij.

Prof. Dr. Myriam Wijlens, die in Duitsland doceert, heeft ook in Nederland lezingen gegeven over het proces van de synodale weg. Zij is lid van de stuurgroep die de synode mee voorbereidt en begeleidt. Interessant om terug te kijken (met ondertiteling mogelijk) bijvoorbeeld hier: Terugkijken - lezing van Myriam Wijlens op 31 maart - Luisterend op weg

Hier is ook een digitale samenvatting in het Nederlands van één van haar lezingen: R.K. Parochie H. Norbertus (h-norbertus.nl)

De link naar de gebeden voor het synodale proces: Secretariaat Bisschoppensynode maakt gebeden beschikbaar: ‘Zonder gebed geen synode’ - Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

Nu in deze eerste week van oktober zijn wij Missiezusters van het Kostbaar Bloed hier in Europa ook op een andere manier luisterend onderweg, want deze week vindt in ons klooster Wernberg in Oostenrijk het Provinciekapittel plaats, waarbij zusters uit de diverse landen in Europa waar wij wonen en werken bij elkaar komen met als thema de weg in de toekomst voor onze zusters in Europa. 

En op 4 oktober publiceert Paus Franciscus een apostolische exhortatie - dat is een pauselijke brief aan de wereld - "Laudato Deo", een vervolg of actualisatie van de al een aantal jaar geleden geschreven encycliek 'Laudato Si'. 

Meer weten? Laudate Deum | Laudato Si (laudato-si.nl) (link geactualiseerd op 9 oktober)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Eucharistievieringen in de Kerstnacht in Laarbeek

In het Gemeenschapsblad van Aarle-Rixtel staat "op 24 december geen Eucharistieviering in het Missieklooster". Klopt dat? Er had moeten staan, zoals wel correct in de MooiLaarbeek-krant stond: "24 dec. vervalt de Eucharistieviering om 17.30 uur." Wij hebben onze Kerstnacht-Eucharistieviering inderdaad nergens online gezet. De mensen die een directe band met het klooster hebben (werk, familie, directe buren...) weten de tijd toch wel. Er zijn in onze parochie vele Eucharistievieringen met Kerstmis. En op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, en alle andere dagen van het jaar bent u van harte welkom! Maar in de Kerstnacht hebben we al jaren (niet alleen dit jaar) het gebruik dat we de tijd niet in de bladen zetten. Heel logisch. We hebben een inpandige kerk, op de eerste verdieping, en het werd gewoon te vol. Als alle mensen die op 24 december vóór 14.00 dit blog hebben bezocht bijvoorbeeld zouden komen, dan zouden we moeten stapelen. In de hoogte. Want dat