Doorgaan naar hoofdcontent

Kostbaar Bloed Feest - 1 juli

 Feesten hebben elkaar opgevolgd sinds Pasen; veertig dagen na Pasen was het Hemelvaart; nog eens tien dagen later Pinksteren. Daarna kwam het feest van de Drie-éénheid en - Sacramentsdag, voluit het Feest van het Lichaam en Bloed van Christus. 

Het feest op 1 juli, Kostbaar Bloed - Feest, hoort dus eigenlijk thuis op Sacramentsdag. Maar kloosters en gemeenschappen die hun naam eraan ontlenen vieren dit feest nog steeds op 1 juli. Voor ons is het op de kalender blijven staan. Er zijn meer gemeenschappen die hun naam hieraan verbonden hebben - denk in Nederland bijvoorbeeld aan de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, maar wereldwijd ook bijvoorbeeld de Kostbaar Bloed Paters en bijvoorbeeld de Aanbiddingszusters van het Kostbaar Bloed.

En, natuurlijk, wij, Missiezusters van het Kostbaar Bloed, wonend in Missieklooster Heilig Bloed, hebben eigenlijk dubbel feest. Het internationale naamfeest van de congregatie én de naam van ons klooster.

We bidden voor al onze zusters wereldwijd, in het bijzonder ook voor de postulanten en novicen en de zusters die zich voorbereiden op hun eeuwige professie. We bidden voor een gezegende dag.

En bent u in de buurt en wilt u een beetje meevieren?

Op 1 juli is de feestelijke Eucharistieviering om 09.30. Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Eucharistievieringen in de Kerstnacht in Laarbeek

In het Gemeenschapsblad van Aarle-Rixtel staat "op 24 december geen Eucharistieviering in het Missieklooster". Klopt dat? Er had moeten staan, zoals wel correct in de MooiLaarbeek-krant stond: "24 dec. vervalt de Eucharistieviering om 17.30 uur." Wij hebben onze Kerstnacht-Eucharistieviering inderdaad nergens online gezet. De mensen die een directe band met het klooster hebben (werk, familie, directe buren...) weten de tijd toch wel. Er zijn in onze parochie vele Eucharistievieringen met Kerstmis. En op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, en alle andere dagen van het jaar bent u van harte welkom! Maar in de Kerstnacht hebben we al jaren (niet alleen dit jaar) het gebruik dat we de tijd niet in de bladen zetten. Heel logisch. We hebben een inpandige kerk, op de eerste verdieping, en het werd gewoon te vol. Als alle mensen die op 24 december vóór 14.00 dit blog hebben bezocht bijvoorbeeld zouden komen, dan zouden we moeten stapelen. In de hoogte. Want dat