Doorgaan naar hoofdcontent

Wereldmissiedag

 In de wereldmissiemaand is... een wereldmissiezondag. Er zijn dan altijd specifieke acties, zoals bijvoorbeeld op Wereldmissiemaand 2022: Kibera – MISSIO Nederland te zien is; grootschalig en kleinschalig, in de eigen parochiekerk en wereldwijd. Elk jaar ook schrijft de Paus een boodschap voor de hele wereld, die kunt u op verschillende plekken downloaden, bijvoorbeeld hier: Boodschap-paus-Franciscus-Wereldmissiedag-2022-def.pdf (rkkerk.nl). Paus Franciscus heeft eigenlijk niet één, maar drie thema's in deze brief: "Getuigen zijn", "Tot aan het uiteinde der aarde" en "Gij zult de kracht ontvangen van de Heilige Geest". Moge die kracht en de daarbij horende vreugde uitstralen over de hele wereld! En een beetje vrede brengen in de harten van de mensen en tussen de volkeren onderling....

Wereldmissiedag laat ons ook denken aan onze zusters wereldwijd - nou ja, wel vrij ver over de wereld verspreid. In 22 verschillende landen bidden en werken onze zusters en doen wat ze kunnen om de wereld een beetje een betere plaats te maken, daar, waar nodig, met de mogelijkheden hen gegeven. Dat kan op sommige plekken vluchtelingenopvang zijn; op andere plaatsen is het scholing, onderwijs, zorg, ziekenzorg; de zorg voor weeskinderen en kwetsbare jongeren en vaak ook heel concreet land- en tuinwerk. Of de verzorging van vee! Of fruitbomen! Want de mensen moeten wel eten.

In de afgelopen maanden hebben diverse gulle gevers, waaronder een parochie-actie, een stichting en verschillende individuele personen, giften overgemaakt voor specifieke doelen. Heel erg bedankt! Er is een waterkraan nu bij een kleine kliniek, er is een pomp geplaatst bij een school; er zijn fruitbomen geplant in verschillende landen; een weeshuis is heel erg blij gemaakt met een som die groter was dan ze durfden hopen en die voorlopig de zorgen voor het dagelijks eten en voor schoolspullen voor de oudere kinderen even heeft weggenomen. En een kliniek die al lang bestaat, waar in de Adventstijd twee gebouwen konden worden gerenoveerd, heeft nu geld gekregen voor het derde, dringend aan renovatie toe zijnde gebouw. Dank allemaal!!!

En.... er is een groter bedrag overgemaakt 'voor een goed doel'. We willen die gulle gever (geefster?) zo graag bedanken, maar we hebben te weinig gegevens! Wilt u even contact opnemen? Dan mag u meebeslissen over naar welk goed doel het geld gaat... het is vorige maand gekomen, maar we wilden het graag al zo gauw mogelijk inzetten, daar, waar nodig. 

Helpt u mee helpen? Door mee te bidden, mee te helpen daar waar nodig, in deze Wereldmissiemaand, op deze Wereldmissiezondag?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Eucharistievieringen in de Kerstnacht in Laarbeek

In het Gemeenschapsblad van Aarle-Rixtel staat "op 24 december geen Eucharistieviering in het Missieklooster". Klopt dat? Er had moeten staan, zoals wel correct in de MooiLaarbeek-krant stond: "24 dec. vervalt de Eucharistieviering om 17.30 uur." Wij hebben onze Kerstnacht-Eucharistieviering inderdaad nergens online gezet. De mensen die een directe band met het klooster hebben (werk, familie, directe buren...) weten de tijd toch wel. Er zijn in onze parochie vele Eucharistievieringen met Kerstmis. En op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, en alle andere dagen van het jaar bent u van harte welkom! Maar in de Kerstnacht hebben we al jaren (niet alleen dit jaar) het gebruik dat we de tijd niet in de bladen zetten. Heel logisch. We hebben een inpandige kerk, op de eerste verdieping, en het werd gewoon te vol. Als alle mensen die op 24 december vóór 14.00 dit blog hebben bezocht bijvoorbeeld zouden komen, dan zouden we moeten stapelen. In de hoogte. Want dat