Doorgaan naar hoofdcontent

8 september - stichtingsdag van de Missiezusters - en verslag vanuit het kapittel!

 Op 8 september 1885 zijn we gesticht, in Zuid-Afrika. Nu dus vandaag 137 jaar oud geworden. Het getal zelf is niet zo bijzonder; wel bijzonder is dat nu de grote vijfjaarlijkse vergadering met gedelegeerden en oversten van de diverse landen nog steeds bezig is. Zoiets duurt wel een paar weken. En dan wordt ook de Generale Overste gekozen, met haar vier raadzusters, voor de komende vijf jaar.

Dat is gebeurd! We kunnen dus feestelijk bekendmaken dat Zr. Monica Mary Ncube is herkozen als Generale Overste. Van links naar rechts op de foto:


Zr. Maria Veronica Dingi CPS (4e assistente), Zr. Pauline Mpongo CPS (3e assistente), Zr. Marian Maskulak CPS (Vicares), Zr. Monica Mary Ncube CPS (Generale Overste), Zr. Walburga Ballhausen CPS (2e assistente)

We danken hen alle vijf voor hun 'ja' - en bidden om Gods zegen over de taak die zij voor de komende vijf jaar op zich hebben genomen!

Zo'n Generaal Kapittel is een grote, internationale vergadering. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom is er in zo'n tijd ook altijd een uitstapje; één dag ergens met een bus naar toe. En zo zijn de bijna veertig zusters uit in totaal ongeveer 20 landen op 29 augustus op bezoek geweest in Missieklooster Heilig Bloed. Het was een schitterende dag. Een paar impressies:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o