Doorgaan naar hoofdcontent

Generaal Kapittel 2022 is in Neuenbeken bij Paderborn, Duitsland, van start gegaan

 Het is alweer vijf jaar geleden dat het vorige Generaal Kapittel plaatsvond; in augustus 2017 in de USA. Vijf jaar daarvóór was het in Nairobi, Kenia - en in 2007 vond het in Zuid-Afrika plaats, in Mariannhill, de plaats waar onze congregatie ooit begon.


Nu was Europa aan de beurt als gast'heer' (dame eigenlijk) van deze grote vijfjaarlijkse vergadering van  onze kloostergemeenschap, de Missiezusters van het Kostbaar Bloed - met de oversten van de diverse provincies en regio's wereldwijd en met de gekozen afgevaardigden in totaal bijna 40 zusters die van 22 augustus tot 12 september bij elkaar komen. Deze zusters vertegenwoordigen rond de 700 zusters die verspreid over 21 landen en 5 continenten wonen en werken. De belangrijkste taken van zo'n bijeenkomst zijn de vijfjaarlijkse re-orientatie van ons religieuze leven en ons missionaire werk, luisterend naar de noden van deze tijd, en tegelijkertijd verbonden met de geest van onze stichter, Abt Franz Pfanner, en onze medestichteres, Moeder Paula Emunds, en de verkiezing van het leidingsteam voor de komende vijf jaar.

Vandaag ging het Generaal Kapittel van start - met een Eucharistieviering. Nu begint voor deze zusters het proces van luisteren, overwegen, beslissen... bidden wij met en voor hen om de H. Geest en om Gods zegen!Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?