Doorgaan naar hoofdcontent

Pinksteren!

 Intussen is het juni - en vandaag is het precies vijftig dagen na Pasen. Pinksteren! We vieren vandaag de komst van de Heilige Geest - soms afgebeeld als vuur, soms als een duif; soms beschreven als lijkend op een zachte bries. Vaak staan er op de afbeeldingen dan zeven vlammen: zeven gaven van de Heilige Geest. 

We hebben allemaal gaven gekregen. Wat doen we er mee? Hoe zetten we onze gaven, onze talenten, in? Kunnen we met vuur, be-geest-ering, leven? 

Vandaag hadden we zeven talen in de Eucharistieviering, als we goed hebben geteld - het Kyrie was in het Grieks, liederen in het Nederlands, Duits, Engels en Lingala; voorbeden in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Oekraïens. Elke taal is een deur naar een wereld, en het is mooi in meer talen te kunnen zingen. 

Op de avond van Eerste Pinksterdag sluit de Paastijd, die dus vijftig dagen heeft geduurd, en gaat de Paaskaars de kapel uit. Hij komt dan alleen met bijzondere gelegenheden terug. De 'tijd door het jaar' begint weer; de priester zal weer groen gaan dragen en de feesttijd is voorbij. Hoewel.... er komen nog meer feesten aan. Pinkstermaandag, is de feestdag Maria, Moeder van de Heer. Omdat we in Nederland Tweede Pinksterdag kennen hebben we dan toch de Eucharistievieirng om 09.30 uur. En 's middags komt om 15.00 (met kans op een kleine vertraging van naar schatting een kwartiertje) een Slavisch koor uit Hengelo (O) in onze kapel zingen. Dus, toch nog een beetje feest! En, gewone tijd of niet, volgende week zondag is het feest van de Drievuldigheid. 

Schoolvakantie is het niet, de maandag uitgezonderd,  dus ik ben weer veel onderweg voor gastlessen.
Uit ervaring kan ik inmiddels zeggen dat dertig minuten of zelfs veertig minuten gewoon te kort is voor een gastles. Bij de meeste klassen passen de (vaak erg goede) vragen niet in zo'n korte tijd.... dus, ik pleit hier gelijk ook maar voor langere gastlestijden. 

Verder blijven we bidden, natuurlijk ook voor de vele zieken.... voor allen die ons gebed nodig hebben. Bid u mee? Om herstel waar mogelijk, om een wonder waar nodig, om kracht naar kruis. Het is Pinksteren vandaag en de H. Geest wordt in de Bijbel niet voor niets 'de Trooster en Helper' genoemd.... bidden we om de kracht van de Heilige Geest voor allen die dat zo nodig hebben, vooral voor de ernstig zieken in onze omgeving. 

En... leest u dit tot het einde toe, woont u redelijk dichtbij ons klooster, hebt u de gave een goede kok te zijn en interesse in een (deeltijd) baantje in de kloosterkeuken? Neem dan gewoon even contact op!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o