Doorgaan naar hoofdcontent

update opvang vluchtelingen

 Het is absoluut geweldig dat zoveel mensen willen meehelpen, meewerken, meedenken. Van concreet poetsen van de gangen die in het klooster niet meer intensief gebruikt werden tot en met spullen willen brengen. 

Op facebook is een oproep gekomen van de LEV- Laarbeek. Het gaat echt het beste als alles via de LEV- mensen gaat. Zij hebben het overzicht waar vluchtelingen zullen worden ondergebracht (niet alleen in het klooster) en als iedereen gaat bellen/spullen brengen dan ligt de telefoonlijn plat en komen de spullen niet precies daar, waar ze het hardste nodig zijn. 

Wilt u helpen? Dit is de informatie:

Neem contact met ons op middels het sturen van een e-mail naar sociaalteamlaarbeek@levgroep.nl
of stuur een Whats App naar 06-19502192 of naar 06-40763470.
Liever niet bellen i.v.m. de drukte.
Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor eventuele updates! Hierop zullen wij het ook aangeven wanneer we voldoende spullen ontvangen hebben.
Laten we dit samen doen als Laarbeek, zodat mensen uit Oekraïne een warm welkom hier “bij ons” ervaren na een traumatische gebeurtenis.
Namens het Missieklooster, Gemeente Laarbeek en LEVLaarbeek,
alvast bedankt voor alle inzet!!!
Gemeente Laarbeek Mooi Laarbeek Laarbeek actief Dorpsplatform Aarle-Rixtel Dorpsraad Lieshout


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o