Doorgaan naar hoofdcontent

Voorbereiding op Pasen, Vastenacties en Read to Grow!

 De voorbereidingstijd voor Pasen - de Vastentijd - is aan de meest intensieve week bezig. De Goede Week. We zijn bezig met de voorbereidingen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag - en wat muziek en praktische zaken betreft, ook Pasen natuurlijk.

Anders dan vorig jaar - toen waren Eucharistievieringen nauwelijks mogelijk en was alles digitaal en op de televisie. Ook wij, de zusters, zaten met gepaste afstand in de zaal en namen deel aan deze bijzondere dagen via de televisie, waarbij we natuurlijk, gebruik makend van de mogelijkheden, ook af en toe een digitaal uitstapje te maken. Naar Rome, naar Haarlem, 's Hertogenbosch, maar ook hier in onze parochie in Beek en Donk. Als het dan toch digitaal moet...

We kunnen nu als kloostergemeenschap weer in de eigen kapel liturgie vieren. Meebiddend voor de velen die dat nog niet kunnen. Maximaal dertig in de kerken en dus ook in onze kapel... het is niet veel, maar het is wat mogelijk is. Gelukkig zijn er goede digitale initiatieven bijgekomen. www.vierpasen.nl is uitgebreid - en nu niet denken 'dat gaat alleen over Pasen...' - gewoon even naar beneden scrollen en dan zie je elke dag een nieuwe link verschijnen, de dagen aftellend naar Pasen. 

In de Vastentijd bereiden we ons voor op Pasen. Dat gaat innerlijk, maar ook in concrete gebaren, bijvoorbeeld door projecten te steunen; de Vastenactie is een logische naam, hoewel zij ook projecten ondersteunen búiten de Vastentijd. Want nood is er alle dagen.... en alle beetjes helpen.

Zo zijn er meer uitstekende initiatieven van mensen die proberen op hun manier een steentje bij te dragen aan een betere wereld door mensen wereldwijd een beetje betere toekomst te geven.

Het project 'Read to Grow' is zo'n project. Vele boeken, meestal Engels- of Franstalig, zijn al ingezameld. Er zijn veel mensen die mee doen in veel verschillende landen; vaak ook bijvoorbeeld internationale scholen. Met deze boeken worden klaslokaal-boekenkasten en schoolbibliotheken ingericht voor scholen die niet veel of geen boeken hebben. Steeds in samenwerking met de scholen zelf, die bijvoorbeeld hun eigen boekenkasten maken. Een geweldig project, een goed idee, klein begonnen en snel gegroeid. 

'Read to Grow' - lezen om te groeien. Om te kunnen bloeien; elk kind moet kunnen opbloeien. Dat is de kerngedachte. Maar door boeken te hergebruiken hoeven ook minder bomen worden gekapt. En fruitbomen, wel, die bloeien. 

Dit zijn foto's van de boompjes die in de kloostertuin zijn geplant. Voor elke boom zal ook een boompje in Afrika worden geplant - bij een school waar onze zusters werkzaam zijn. Meer daarover volgt, inclusief foto's. Nu bloeien de boompjes nog niet, maar met dit weer staan de knoppen al op springen.

Meer informatie? Concrete steun geven? Volgt u gewoon de link. Meer informatie over concrete andere projecten waar onze zusters bij betrokken zijn kunt u natuurlijk ook altijd opvragen. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?