Doorgaan naar hoofdcontent

weredlwijde gebedsdagen

14 mei internationale en interreligieuze gebedsdag voor meer medemenselijkheid en voor het bestrijden van het Covid-19 Coronavirus. Hier vindt u een Nederlands artikel (Katholiek Nieuwsblad) over de gebedsdag. Ook wij sluiten hier natuurlijk bij aan, niet alleen onze zusters hier in Missieklooster Heilig Bloed in Nederland, maar alle Missiezusters van het Kostbaar Bloed wereldwijd.
Het is interessant dat dit in Nederland zo weinig bekend is gemaakt. Wereldwijd is het een oproep van alle instanties en religies tegelijk, niet alleen van Paus Franciscus. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze oproep (Higher Commitee for Human Fraternity)? Het is een oproep voor een dag van vasten en gebed voor meer medemenselijkheid en samenwerking. De oproep is in veertien talen de wereld in gestuurd en begint als volgt (vrije eigen vertaling):

"Beste medegelovigen in God, de Schepper, onze broeders en zusters, medemensen overal. Onze wereld is in groot gevaar, een gevaar dat de levens van miljoenen mensen wereldwijd bedreigt vanwege de groeiende verspreiding van de coronavirus (COVID-19) pandemic. We moeten niet vergeten om God, de Schepper van alles, om bescherming te vragen nu we zo'n ernstige crisis het hoofd moeten bieden. Daarom roepen we alle volken over de wereld op om goede daden te doen, te vasten, te bidden en de almachtige God te smeken om deze pandemic te beëindigen. Iedereen, waarvandaan u ook komt en volgens de leer van hun eigen religie, geloof of geloofsgroep wordt gevraagd om mee te bidden..."

Een kijkje op www.vatican.va leverde op dat ook Paus Franciscus vanmorgen in Santa Marta de H. Mis heeft opgedragen in deze intentie. Hier is een verslag in het Engels.

Enig zoeken leverde toch een variatie in het Nederlands op, al staat hier alleen "Paus roept op om de rozenkrans te bidden". 


Van 16-24 mei "Laudato Si" gebedsweek. Dat vraagt natuurlijk enige uitleg. "Laudato Si" is de titel (en de eerste woorden) van een lofzang op de schepping door Franciscus van Assisi. Middeleeuws dus, en absoluut prachtig en actueel. Juist daarom nam Paus Franciscus het als startwoorden van zijn document over de schepping, een tijdje terug. Dat document (encycliek) kunt u bij rkdocumenten lezen. Deze gebedsweek ontleent daaraan zijn naam. Het is precies vijf jaar geleden dat dit document verscheen en juist daarom is deze gebedsweek, met als thema 'alles is verbonden', nu zo actueel en nodig.
Eigenlijk is 'gebedsweek' geen goede term. Het gaat om een noveen, en dat wil zeggen negen dagen van gebed. U kunt de gebeden via de site van de KNR downloaden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.