donderdag 14 mei 2020

weredlwijde gebedsdagen

14 mei internationale en interreligieuze gebedsdag voor meer medemenselijkheid en voor het bestrijden van het Covid-19 Coronavirus. Hier vindt u een Nederlands artikel (Katholiek Nieuwsblad) over de gebedsdag. Ook wij sluiten hier natuurlijk bij aan, niet alleen onze zusters hier in Missieklooster Heilig Bloed in Nederland, maar alle Missiezusters van het Kostbaar Bloed wereldwijd.
Het is interessant dat dit in Nederland zo weinig bekend is gemaakt. Wereldwijd is het een oproep van alle instanties en religies tegelijk, niet alleen van Paus Franciscus. Wat dacht u bijvoorbeeld van deze oproep (Higher Commitee for Human Fraternity)? Het is een oproep voor een dag van vasten en gebed voor meer medemenselijkheid en samenwerking. De oproep is in veertien talen de wereld in gestuurd en begint als volgt (vrije eigen vertaling):

"Beste medegelovigen in God, de Schepper, onze broeders en zusters, medemensen overal. Onze wereld is in groot gevaar, een gevaar dat de levens van miljoenen mensen wereldwijd bedreigt vanwege de groeiende verspreiding van de coronavirus (COVID-19) pandemic. We moeten niet vergeten om God, de Schepper van alles, om bescherming te vragen nu we zo'n ernstige crisis het hoofd moeten bieden. Daarom roepen we alle volken over de wereld op om goede daden te doen, te vasten, te bidden en de almachtige God te smeken om deze pandemic te beƫindigen. Iedereen, waarvandaan u ook komt en volgens de leer van hun eigen religie, geloof of geloofsgroep wordt gevraagd om mee te bidden..."

Een kijkje op www.vatican.va leverde op dat ook Paus Franciscus vanmorgen in Santa Marta de H. Mis heeft opgedragen in deze intentie. Hier is een verslag in het Engels.

Enig zoeken leverde toch een variatie in het Nederlands op, al staat hier alleen "Paus roept op om de rozenkrans te bidden". 


Van 16-24 mei "Laudato Si" gebedsweek. Dat vraagt natuurlijk enige uitleg. "Laudato Si" is de titel (en de eerste woorden) van een lofzang op de schepping door Franciscus van Assisi. Middeleeuws dus, en absoluut prachtig en actueel. Juist daarom nam Paus Franciscus het als startwoorden van zijn document over de schepping, een tijdje terug. Dat document (encycliek) kunt u bij rkdocumenten lezen. Deze gebedsweek ontleent daaraan zijn naam. Het is precies vijf jaar geleden dat dit document verscheen en juist daarom is deze gebedsweek, met als thema 'alles is verbonden', nu zo actueel en nodig.
Eigenlijk is 'gebedsweek' geen goede term. Het gaat om een noveen, en dat wil zeggen negen dagen van gebed. U kunt de gebeden via de site van de KNR downloaden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten