Doorgaan naar hoofdcontent

KiSi-Kids in de zaal van het klooster!

Carnaval is de meest bekende voorbereiding op de veertigdagen- of vastentijd, ook al staat dat voor veel mensen 'los' van het Katholieke geloof. De discussie hier in de kranten alweer een tijdje geleden naar aanleiding van een school die het liever 'verkleedfeest' noemde liet dat ook zien.
Hoewel ik zelf niet echt een enthousiast carnavalvierder ben denk ik, na lang in Noord Brabant gewoond te hebben met ook Brabantse en Limburgse medezusters, dat het woord 'verkleedfeest' het carnavalsfeest absoluut geen recht doet. Het is bij uitstek ook een sociaal feest. En als de storm verhindert dat de wagens, waaraan zo lang en met zoveel mensen is gewerkt, kunnen rijden, dan is dat vooral ook heel erg jammer.

Wijzelf hadden vandaag iets heel bijzonders in de kloosterzaal. Waar een grote groep kinderen en
Opbouw in volle gang

Prachtige decors

In de zaal van het Missiekloosters

Na Water is de beurt aan Vuur
jongeren ook heel hard aan heeft gewerkt. Geen carnaval, nee, dat hebben we zondag wel een beetje gevierd. Nee, we hadden de KiSi-Kids op bezoek! Wie ze nog niet kent: dat is echt een tip. Jaren geleden hebben ze ooit tijdens een weidegangfeest een deel van een musical opgevoerd, maar nu een echte, uur durende musical in onze zaal: Quinty's droom. Het was geweldig. Het verhaal gaat over iets heel belangrijks: over onze schepping. Over de aarde, over water, over vuur, over wind. Over onze opdracht deze aarde te behoeden en onze wereld mee vorm te geven.

Lees meer op de website van de KISI.
Wilt U de musical 'Quinty's droom'  ook graag zien? Kijk even in de agenda van KiSi. Dat kan bijvoorbeeld deze maand nog in Nuland, in Tilburg, in Aardenhout.
Maar er zijn ook andere musicals! Niet alleen in Nederland!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.