Doorgaan naar hoofdcontent

Oktober 2019 Wereldmissiemaand


Al in 2017 werd de maand oktober 2019 door Paus Franciscus uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand, met als thema "Gedoopt en gezonden". Op de website "KatholiekLeven"  zullen de hele maand filmpjes en podcasts worden geplaatst met als thema "wat is jouw missie" - beginnend met een boeiend filmpje waarin Mgr. van den Hout, bisschop van Groningen/Leeuwarden zijn missie uitlegt.

De vraag kunnen wij ook aan elkaar stellen. Als je #YourMission opzoekt op bijvoorbeeld twitter of instagram kom je dromen en idealen tegen, maar ook wijnsoorten.... wat is jouw missie? Stopt dat bij
eten en drinken en 'leuke dingen doen'? Nee toch... niet echt. Niet ten diepste. Wij allen hebben een missie, een taak, iets wat voor ons belangrijk is, iets wat wij willen uitdragen.
Het kan je missie zijn om de zorg voor de schepping te waarborgen en te bewaren. Het kan je missie zijn om de wereld een beetje een betere plaats te maken. De vrede in de wereld te bevorderen...

Dat alles en nog meer wordt vanzelf ingesloten in de missie om Gods liefde uit te dragen...
Vandaag is het 1 oktober, dat is de gedenkdag van de Heilige Theresia van Lisieux. Als jonge Karmelietes, jonge Franse slotzuster al meer dan honderd jaar geleden, zei zij: "Mijn roeping is de Liefde". Gods liefde. Die uitdragen, leven en beleven... in de hele kleine dingen van alledag. Daarom werd zij, een toen nog onbekende slotzuster, heel jong nog, Patrones van de Missie. En zo hebben wij vandaag, op de gedenkdag van H. Theresia van Lisieux, ook in onze kapel de Buitengewone Wereldmissiemaand geopend.

Wat is jouw missie, vandaag, deze maand, in je leven?


Gebed voor de Wereldmissiemaand: wereldwijd wordt dit gebeden iedere vrijdag om 12.00 uur, maar op andere tijdstippen aansluiten is natuurlijk ook prima!

Hemelse Vader

Toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.

Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.

Help ons om de reddende liefde;
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.

Amen.
En ook in oktober: 
- 27 oktober vanaf 12.00 uur Fair Trade Wereldmarkt in Helmond 
- 27 oktober 18.00 uur Missionaire Rozenkrans in Handel
- in deze Wereldmissiemaand is de Missiezondag op 20 oktober
- Gebedsketting voor Evangelisatie (als Missiezusters van het Kostbaar Bloed hebben wij naast onze gebruikelijke gebeden elke dag ook de 25e van elke maand in deze gebedsketting)Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.