Doorgaan naar hoofdcontent

terugblik op de afgelopen weken

In september waren veel groepen en activiteiten. Een aantal daarvan hebben de MooiLaarbeek wel gehaald, maar de blog niet. Het reële leven heeft bij ons altijd voorrang boven de virtuele wereld. Maar nu, tussen het opruimen van de resten van de kloostermarkt door, een paar 'nieuwsflitsen' van de afgelopen weken!

Op 8 september was de feestelijke overhandiging van de cheque ten bate van het werk van onze zusters voor lichamelijk gehandicapte jongeren in de Oostkaap, Zuid-Afrika. Het geweldige resultaat van de fietste-mee-tocht op Tweede Pinksterdag! De cheque, een prachtig bedrag van € 1.000,- werd aan zr. Mathilde Maria overhandigd tijdens de Kermis van het Sint Leonardus gilde.
http://gildesintleonardus.nl/nieuws 
en natuurlijk ook in de MooiLaarbeek.

8 september was ook klooster-intern een feest. Naast het feit dat deze dag een Maria-feest is (Maria Geboorte) en dus een kerkelijk feest, met een mooie Eucharistieviering, is het ook onze stichtingsdag en werd onze congregatie 133 jaar oud. Geen rond getal, maar natuurlijk wel een feestje waard. Zo hebben we in de kloostertuin op 12 september een klooster-tuinfeest voor alle zusters, de medewerk(st)ers en vrijwilligers gehad. Het was prachtig weer, en de tent die daarbij is gebruikt werd in een leuke actie later in de maand verplaatst naar de binnenplaats van het klooster: gereed voor de kloostermarkt.

Maar vóór de kloostermarkt begon waren er vele groepen. Jongeren, ouderen, KBO-groepen, personeel-uitjes, uitstapjes-met-rondleiding via Herberg de Brabantse Kluis... tenzij anders afgesproken, zoals bij schoolklassen, starten de rondleidingen altijd in de hal van de Brabantse Kluis.

Schoolklassen en rondleidingen via het project Heilige Huisjes beginnen op de kloosterbinnenplaats of bij de ingang aan de Kloosterdreef. Zo ook op Prinsjesdag de prinselijke groep uit Beek en Donk. De residerende prins Luuk en alle prinsen-emeriti  (Prinsengarde Teugelders) kwamen voor een prinselijke rondleiding. Ook dat stond in de krant.

Eén van de schoolklassen kwam samen met een groep ouderen voor een gemeenschappelijk
programma. Een prima idee! Op 20 september hadden ze een gezellige en leerzame ochtend in ons Missieklooster. Lees meer over Samen Lieshout in de MooiLaarbeek

Op 26 september bracht de Commissaris van de Koning, de heer W. van de Donk, een werkbezoek aan de gemeente Laarbeek.  We werden vereerd met een kort bezoek aan het klooster, en het afsluitende persgesprek vond plaats in de kloostertuin!

Vlak voordat de kloostermarkt in het weekeinde van 29 en 30 september van start ging kwam de herdruk van het vierkante klooster-informatieboekje uit. En wat waren er veel bezoekers op de Kloostermarkt! Vooral op zondag hebben veel mensen het gecombineerd met een bezoek aan de Brabantse Kluis en aan de kloostertuin. Het restaurant bestaat tien jaar, en dat betekende feest!
De Kloostermarkt vond plaats in de oude wasserij en strijkkamer van het klooster, toegankelijk via de binnenplaats. Deze ruimtes worden in de toekomst omgebouwd tot educatief museum. Het is ideaal; groter dan het huidige museumpje, wat alleen tijdens rondleidingen bezocht kan worden, en veel toegankelijker. Het klooster is verhoogd gebouwd, je moet dus altijd een trap op om binnen te komen. De oude wasserij en strijkkamer zijn echter gelijkvloers op de begane grond, en dus de enige ruimtes van het klooster die heel gemakkelijk toegankelijk zijn.
De Kloostermarkt was niet alleen heel gezellig, maar ook een bijdrage aan de kosten van de ombouw, want er moet nog wel het één en ander aan de ruimtes gebeuren! We houden u op de hoogte.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.