Doorgaan naar hoofdcontent

Missiezondag!

Zondagen beginnen op zaterdagavond. Alle feesten beginnen op de vooravond - met het avondgebed. Dus is de Wereld-Missie-dag vanavond met de Vespers, het avondgebed, van start gegaan! Bij de voorbeden hebben we voor elk continent gebeden, en een kaars aangestoken:

Het thema van dit jaar is "De zending in het hart van het Christelijk geloof" en de boodschap van Paus Franciscus is gelukkig dit jaar wel vertaald en hier te vinden. De boodschap wordt altijd geschreven met Pinksteren!

En het begint al direct kernachtig: "de eerste Evangelisator is Jezus Christus". Tja, het woord 'Evangelie'  betekent 'Blijde Boodschap', en het was Jezus die de Blijde Boodschap in de wereld was, en, eigenlijk, zélf die Boodschap was. En deze dag nodigt ons opnieuw uit om na te denken over wat missionair leven nou eigenlijk is. Want in feite is iedere Christen missionair. Maar wat is het fundament van die zending, wat is het hart, wat zijn de essentiële houdingen? Dat is dit jaar de focus van de brief. Het gaat om een houding van een voortdurende pelgrimstocht door de verschillende woestijnen van het leven, door de verschillende ervaringen van honger en dorst naar waarheid en gerechtigheid. En, telkens opnieuw, naar momenten van werkelijke Godsontmoeting.

Iedere mens heeft een zending, een missie. Als we aan het einde van ons leven kunnen zeggen "missie volbracht...." zijn we werkelijk missionaris geweest. De kaarsen drukken daarbij uit dat we elkaar ook werkelijk tot steun kunnen zijn.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.