Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuw bestuur Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Een congregatie actief in twintig landen, dat vraagt nogal wat van een bestuur. Het 13e generale kapittel, momenteel bijeen in de USA, heeft in de afgelopen dagen het nieuwe bestuur van de Congegratie Missiezusters van het Kostbaar Bloed gekozen:

Generale Overste: Zr. Monica Mary Ncube CPS (foto: midden)
1e assistent: Zr. Caroline Mjomba CPS (foto: links)
2e assistent: Zr. Walburga Ballhausen CPS (foto: tweede van rechts)
3e assistent: Zr. Marguerite Marie Uy CPS (foto: rechts)
4e assistent: Zr. Ursel Beyerle CPS (foto: tweede van links)

We danken de zusters van harte voor hun bereidwilligheid. Moge God het hen vergelden, en hen begeleiden en steunen in deze belangrijke taak.
De installatie vindt nog niet onmiddellijk plaats; de zusters moeten immers hun werkzaamheden in de diverse landen afronden en verhuizen. Wij bidden met en voor hen in deze tijd van transitie!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!