Doorgaan naar hoofdcontent

Kapittel Missiezusters van het Kostbaar Bloed - al twee weken bezig.

Terwijl in Nederland alles gewoon doorgaat, de kinderkampen intussen zijn afgelopen, en de tenten afgebroken, is in Amerika het 13e Generale Kapittel bezig. Al twee weken! Het is dus halverwege. Op zo'n bijeenkomst zijn de eerste twee weken vooral bedoeld voor het verslag uitbrengen van de
verschillende landen in de wereld waar de Missiezusters van het Kostbaar Bloed werken. Denk daarbij aan dingen als politieke situatie in de landen, wetten en regelgeving (kun je bijvoorbeeld
gemakkelijk een visum krijgen, werkvergunningen), financiële situatie, noden en zorgen, maar ook aan werkzaamheden, groei, opleiding van jonge zusters, statistieken... en er is nogal wat om verslag over uit te brengen! Daarbij worden ook specialisten uitgenodigd.

Als afsluiting van dit eerste deel was er een mooie onderbreking in de vorm van een uitstapje. We gingen met 50 zusters in een bus naar Washington DC, de hoofdstad van Amerika. Allereerst naar de Basiliek van de Nationale Schrijn van de Onbevlekte Ontvangenis. Een nogal lange naam voor een hele grote kerk, die eigenlijk uit meerdere kerken bestaat: een benedenkerk, een grote bovenkerk en heel veel zijkapelletjes. Heel bijzonder. Er zijn zes Eucharistievieringen per dag, het hele jaar door, er is elke dag biechtgelegenheid en elke ochtend aanbidding van het Allerheiligste.
Wij hebben er deelgenomen aan de H. Mis, een rondleiding gehad, en gelukkig was er ook veel tijd voor persoonlijk gebed.

Na het middageten gingen we met de bus verder, naar enkele belangrijke bezienswaardigheden in Washington. Het Capitool, het Witte Huis, de denkmalen van Lincoln en van Maarten Luther King; heel bijzonder. Maar ik denk dat wijzelf de grootste bezienswaardigheid waren. Dat leverde interessante gesprekken op onderweg!
Dank aan het huidige algemene bestuur!
Nu gaat het kapittel een volgende fase in; het is tijd om te danken voor de afgelopen jaren, en vooral voor reflectie, gebed en bezinning, want de volgende stap is het kiezen van een nieuw generaal bestuur: de generale overste en haar raadzusters voor de komende vijf jaar. Bid maar met ons mee!

Met de hartelijke groet, vanuit Reading, PA - USA.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Eucharistievieringen in de Kerstnacht in Laarbeek

In het Gemeenschapsblad van Aarle-Rixtel staat "op 24 december geen Eucharistieviering in het Missieklooster". Klopt dat? Er had moeten staan, zoals wel correct in de MooiLaarbeek-krant stond: "24 dec. vervalt de Eucharistieviering om 17.30 uur." Wij hebben onze Kerstnacht-Eucharistieviering inderdaad nergens online gezet. De mensen die een directe band met het klooster hebben (werk, familie, directe buren...) weten de tijd toch wel. Er zijn in onze parochie vele Eucharistievieringen met Kerstmis. En op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, en alle andere dagen van het jaar bent u van harte welkom! Maar in de Kerstnacht hebben we al jaren (niet alleen dit jaar) het gebruik dat we de tijd niet in de bladen zetten. Heel logisch. We hebben een inpandige kerk, op de eerste verdieping, en het werd gewoon te vol. Als alle mensen die op 24 december vóór 14.00 dit blog hebben bezocht bijvoorbeeld zouden komen, dan zouden we moeten stapelen. In de hoogte. Want dat