Doorgaan naar hoofdcontent

Kostbaar Bloed- feest

Op 1 juli wordt het Kostbaar Bloed - feest gevierd. Over de achtergrond en de betekenis van dit feest heb ik al eerder geschreven, en dat is ook terug te lezen via het label Kostbaar Bloed. Wij zijn de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, en ons klooster is Missieklooster Heilig Bloed. Een heel groot feest dus vandaag!
Bij rondleidingen, maar ook groepen en schoolklassen die in de zaal komen, komen we altijd langs diverse kunstwerken die laten zien wat dat betekent, Kostbaar Bloed. Zo ook op de gang vlak bij de zaal: een lam, geschilderd op een houten kruis. Het lam staat in een cirkel, je ziet een kelk met een stroom bloed die uit de zijde van het lam komt. Het lam heeft een aureool, dat is zo'n cirkel rond het hoofd die betekent: "Heilige uitstraling!" en in dat aureool is een kruis afgebeeld. In de iconografie/kunst betekent dat: "Hier wordt Jezus afgebeeld!". En dat klopt. Dit is het Lam Gods, Jezus wordt afgebeeld als lam die zich voor de wereld, voor de mensen, heeft geofferd. Het is het Paaslam, en dat kun je zien aan het kruis en de vaandel (ook weer met kruis). Met Pasen kun je niet voor niets ook lammetjes (zelfs van boter) zien.

De woorden eromheen betekenen: "Verlos ons, Heer, door Uw Kostbaar Bloed". Jezus is verrezen, maar dat heeft wel wat gekost... namelijk het Kostbaar Bloed. Zoals bloed leven-gevend is, mogen wij ook leven-gevend zijn voor de wereld.... een tegenhanger zijn voor al dat bloed, dat zo gewelddadig wordt vergoten. Een teken zijn van vrede, van waarheid, van gerechtigheid, van Gods liefde.

Gezegend Kostbaar-Bloed-feest!

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!