Doorgaan naar hoofdcontent

Week Nederlandse Missionaris

Deze week is het de Week van de Nederlandse Missionaris - en onze parochie, de Zalige Pater Eustachius van Lieshout- parochie, heeft ons uitgenodigd in alle kerken dit weekeinde te vertellen over onze projecten. Het is niet helemaal toevallig dat deze actie met Pinksteren is; immers, met Pinksteren vieren we niet alleen de komst van de Heilige Geest, maar ook de gevolgen daarvan:
"Gaat uit over de hele wereld" - en wees niet langer bang om te doen wat je moet doen, om een deel van deze wereldgemeenschap te zijn, om alle talen te spreken, om jouw eigen taal te spreken en te worden verstaan door anderen, om uit te komen voor dat, wat je enthousiast maakt.

Dat is dus automatisch kerk-in-actie, actief kerk-zijn. Doen wat je kunt, daar, waar nodig, met de gaven die je hebt gekregen!

Het is natuurlijk moeilijk te kiezen, we kunnen over zoveel plaatsen wat vertellen. Overal waar we zijn zijn we immers missionaris, overal waar we zijn hebben we namelijk een missie, een opdracht: onze talenten in te zetten voor God en de mensen, wereldwijd.

Dus zullen we dit weekeinde kort projecten in Mozambique en in Zuid-Afrika voorstellen!

- Update Pinksteren: Op eerste Pinksterdag hebben we in alle kerken in Laarbeek (Parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout) de projecten in Mozambique (bomen, muur, reparaties in Namaacha) en Zuid-Afrika (Oostkaap) mogen voorstellen.
In totaal is de opbrengst van de deurcollecte een fenomenaal € 1.549,63
Iedereen hartelijk dank!!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o