Doorgaan naar hoofdcontent

Open-Klooster-Weekeinde 10 en 11 juni 2017


Het Missieklooster Heilig Bloed is eigenlijk altijd open! U bent daarom van harte uitgenodigd om


-          Deel te nemen aan de Eucharistievieringen. Op zaterdagen en zondagen, dus ook dit weekeinde, zijn die om 09.30 uur, Nederlandstalig. Om 09.15 luiden de klokken, dat is een goede tijd om aan te bellen. Gezien het feit dat de kapel inpandig is en op de eerste verdieping kunt u niet halverwege  de H. Mis binnenkomen.

-          Deel te nemen één van de gebedstijden, bijvoorbeeld de Vespers (=avondgebed). Wij, de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, zijn een meertalige gemeenschap. We wisselen de talen tijdens de gebeden af, en op 10 juni begint de Duitstalige week. Wilt u graag eens in het Nederlands meebidden? Kom dan naar de Lauden op 10 juni (07.15 uur). Graag even aanmelden! U kunt ook op een andere dag naar de vespers komen tijdens een oneven (= Nederlandstalige) week. Even van tevoren melden!

-          Deel te nemen aan één van de rondleidingen. Het hele jaar door zijn er rondleidingen; groepen kunnen een rondleiding afspreken via www.brabantsekluis.nl  en op http://www.brabantsekluis.nl/activiteitenkalender/ staan altijd de actuele data van de ‘open rondleidingen’. Op 10 juni zijn de rondleidingen om 13.00 uur (is al vol) en 15.00 uur. Op  11 juni zijn er rondleidingen om 10.30 uur en om 13.00 uur.

-          Een bezoek te brengen aan de Kloostertuin. Via de Herberg de Brabantse Kluis loopt, door de stal van het jongvee, de wandelroute door de kloostertuin. U kunt ook de prachtige Lourdesgrot uit 1907 bezoeken. In de Lourdesgrot is een Heilig Hart-grot, waar u een kaarsje aan kunt steken. Ter ere van de Open Kloosterdag mag u gedurende dit weekeinde ook langs de Kruisweg naar het kloosterkerkhof wandelen.

-          Op zaterdag 10 juni en op zondag 11 juni 2017 is er van 13.00-16.00 inloopmogelijkheid in de zaal (ingang via binnenplaats klooster, let op de aanwijzingen). Hier kunt u op een bezinnende manier meer over het leven van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed ervaren!

De tuin is rolstoel- en rollatortoegankelijk, de grot ook. Helaas geldt dat niet voor de rondleidingen en voor de zaal. Het klooster in Aarle’s Broek is verhoogd gebouwd, u moet tien treden op.

Groepen met minder valide deelne(e)m(st)ers kunnen een aparte afspraak maken via www.brabantsekluis.nl de Brabantse Kluis, afdeling reserveren, voor een powerpoint of, als het kleine groepen betreft, voor een aparte rondleiding. In verband met het formaat van de lift kunnen dergelijke rondleidingen alleen met kleine groepen! Hebt u een rollator maar kunt u wel tien treden op? Dan is deelname aan een reguliere rondleiding wel mogelijk.

Op www.openkloosterdag.nl vindt u informatie over alle kloosters die een programma hebben in dit weekeinde. Het is dus ook een tip om juist in dit weekeinde een klooster te bezoeken waar u normaal niet makkelijk binnen komt; en dan een afspraak te maken voor een rondleiding of iets dergelijks op een andere dag in ons klooster!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.