Doorgaan naar hoofdcontent

Laarbeek Herdenkt en Viert

De groep "Laarbeek herdenkt en viert" is verhalen uit de oorlogsjaren in onze dorpen die tot Laarbeek horen aan het bundelen. Daarbij zit ook een vierdelige serie over de bewogen geschiedenis van ons klooster. Het begint met de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar dat betekende niet dat hier niets gebeurde. In het klooster werden bijvoorbeeld in die tijd 170 Belgische vluchtelingen opgevangen. In de Tweede Wereldoorlog was het in het klooster ook een komen en gaan van vluchtelingen en mensen in nood.
De groep heeft geen website, maar wel Facebook, hier is een link naar de facebookpagina Laarbeek Herdenkt en Viert.

Wie niet zo van Facebook is en ons Laarbeekse krantje (nou ja, zeg maar krant) MooiLaarbeek niet krijgt, omdat hij of zij buiten de dorpen woont, kan de MooiLaarbeek ook gewoon online vinden!
Er staan méér foto's online als in de krant, kan ook niet anders, anders past de krant niet meer door de brievenbus.

Ook de tijden van de H. Mis staan in de Mooi Laarbeek, maar die zijn daar online niet zo makkelijk te vinden, die staan wel op de site van de St. Eustachiusparochie.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!