Doorgaan naar hoofdcontent

Feest! En.... roepingenzondag.

Gisteren was het feest in het Missieklooster. Niet zomaar een feest - het was een Professie-jubileum-feest. Jonge vrouwen die het klooster in gaan (en de niet meer zo jonge ook) hebben een proeftijd. Postulaat, noviciaat - en dan de eerste Professie.
Hoewel het dan nog een paar jaar duurt voordat je de ring krijgt begin je dan te tellen naar een jubileum toe. Een zuster die dus gouden jubileum heeft is dus vijftig jaar geprofest, maar méér dan vijftig jaar in het klooster!
En gisteren vierden dus vier zusters hun gouden en diamanten professiefeest.

Eén zuster goud, drie zusters diamant. Samen dus al meer dan 230 kloosterjaren! Vier mooi versierde professie-kaarsen, een mooie Eucharistieviering waarbij ook zusters uit buurlanden aanwezig waren, natuurlijk waren er ook familieleden en vrienden om mee te vieren.

's Middags ging het feest op een hele bijzondere manier verder. Het St. Margaretha-gilde  kwam - en dat was heel bijzonder. De bezoekers van ver weg hadden nog nooit zoiets meegemaakt, een echte vendelgroet, en vendelzwaaien!

Bij de koffie in de zaal hadden we nog mooi even uitzicht op het tegelijkertijd plaatsvindende feestje van de koeien. Weidegang! Niet als groot feest, maar voor de koeien minstens zo geweldig, natuurlijk.

Vandaag is het weer feest, en niet alleen in het Missieklooster. Het is namelijk de opening van de Meimaand. Natuurlijk is mei al begonnen - maar de traditionele opening-van-de-meimaand Maria-vieringen, ommegangen en processies vinden plaats op de eerste zondag in mei. Zo ook in Aarle-Rixtel, en daar gingen vanmorgen natuurlijk ook zusters heen. Ook daar waren de gildes aanwezig! Hebt u het gemist? Dat is erg jammer. Volgende keer beter. Maar ook vanavond kan nog, niet meer in Aarle-Rixtel, maar wel in Den Bosch. In 's-Hertogenbosch is de Maria-Ommegang bij droog weer namelijk om 19.00 uur, start in de St. Janskathedraal. Je vindt er meer over als je googelt op 'bidtocht', het is namelijk meer dan een ommegang, het is echt een bidtocht. Bij noodweer kan het niet doorgaan, maar in mijn herinnering was dat voor het laatst in 2012 het geval.

Maar vandaag is namelijk ook op een andere manier een bijzondere dag. Het is namelijk Roepingenzondag! Voor de 54e keer dit jaar, dus dat is geen jubileum, vindt deze wereld-gebedsdag voor roepingen plaats, en het thema is, internationaal, dit jaar "Voor de zending door de Geest voortgestuwd".
Daarbij wordt uitgegaan van de Bijbeltekst waarin Jezus citeert uit de profeet Jesaja:  "Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19).

Waartoe worden wij geroepen? De vertaling van het thema klinkt in het Nederlands een beetje plechtstatig: "Voor de zending door de Geest voortgestuwd". "Zending" kun je ook vertalen met "Missie". Wat is jouw missie? Jouw taak in het leven? Missie wordt wel eens verkeerd begrepen, maar het begrip heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Net als zending betekent missie NIET dat je anderen jouw ideeën oplegt. Dat heeft ook geen waarde, dat zou maar buitenkant blijven. Nee, het zegt eerder iets over jezelf. Jij bent gezonden, jij hebt een missie. Wij allemaal hebben een missie. Wat maakt jou enthousiast? Wat is jouw taak, jouw opdracht in het leven? Om vreugde te brengen aan armen? Om verdrukten te laten gaan in vrijheid?

De Paus drukt het goed uit in zijn Boodschap voor Roepingenzondag 2017:

[De Christen].. is niet geroepen om zichzelf te verkondigen of om de belangen van een bedrijf te vertegenwoordigen. Hij of zij wordt eenvoudigweg geraakt en veranderd door de vreugde dat hij of zij zich geliefd weet door God en deze ervaring kan hij of zij niet voor zichzelf houden: “De vreugde van het evangelie, die het leven vult van de gemeenschap van de leerlingen, is een missionaire vreugde.” (Evangelii Gaudium, 21).

Wie nog wat meer voorbeelden wil zien online: Het Huis van de Roeping heeft ter gelegenheid van Roepingenzondag vandaag drie filmpjes online gezet die de moeite waard zijn om te bekijken!

De zondag is nog niet voorbij - de middag is net begonnen. Een gezegende zondag, en wie weet tot vanavond in Den Bosch!

Maria, Zetel der Wijsheid - bij de opening van de Meimaand in processie door Aarle-Rixtel gedragen.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!