Doorgaan naar hoofdcontent

Zalig Nieuwjaar! Nou ja, Advent dus.

De eerste kaars is aangestoken.
Het nieuwe kerkelijke jaar is begonnen! Want de eerste Adventskaars is aangestoken, en daarmee is het jaar A van de liturgische kalender begonnen. Niet duidelijk? Google dan maar eens op "Advent" "Kerkelijk jaar" en "Liturgische Kalender Jaar A" - dan moet je een heel eind kunnen komen, lijkt me!
Met het aansteken van de eerste van vier kaarsen is de voorbereidingstijd op Kerstmis begonnen, de Advent.

En met ingang van dit nieuwe 'kerkelijke kalender-jaar' is ook de nieuwe versie van het Onze Vader van start gegaan. Wij hebben het dus ook vanmorgen in de Eucharistieviering gebeden. Vijf minuten van te voren kon je nog een vliegende zuster zien, want er waren wat meer bezoekers dan verwacht, dus moest ik nog even snel wat kaartjes bijmaken!

Na de drukste weken van het jaar - eerst vier PABO-groepen, daarna twee groepen volwassenen, daarna een basisschoolklas, daarna, verdeeld over vier dagen, 260 eindexamenleerlingen, daarna Sint Nicolaas in de zaal, bisschoppelijk bezoek voor de kinderen van de buurt, en daarna alle vormelingen van onze parochie, en dit alles verdeeld over tien dagen - nu met volle aandacht de voorbereidingstijd voor Kerstmis in. Maar toch wil ik nog even terugblikken op dit nieuwe Onze Vader.

Want er is geen nieuw Onze Vader. Het is een nieuwe vertáling van hetzelfde Onze Vader.
Ik heb er al een aantal vragen over gehad vorige week, en er waren ook vragen bij als "Wat is de nieuwe Latijnse tekst?". Maar die is er dus niet. Ook de Duitse, Franse en Engelse tekst is nu niet veranderd.

Het Getijdengebed - dat wordt ook wel Breviergebed genoemd, en wij bidden uit dat grote dikke grijze boek onze dagelijkse gebeden, gezongen - is zowel in Nederland als in Vlaanderen hetzelfde boek. Het kwam, als ik me niet vergis, in 1991 uit, wat laat was vergeleken met andere talen. Maar het Onze Vader staat er niet in afgedrukt. Dit belangrijke gebed was namelijk in Vlaanderen en in Nederland verschillend vertaald. En ook de verschillende Protestantse groeperingen hebben andere vertalingen.

Nou zou het in het jaar van 500-jaar-reformatie eigenlijk wel heel erg mooi en zinvol geweest zijn om ALLE verschillende vertalingen te vervangen door één vertaling, die door iedereen die in het Nederlands bidt wordt gebruikt. Helaas is dat niet gebeurd. Maar alle beetjes helpen: deze nieuwe vertaling is voor alle Rooms-Katholieken in Nederland en Vlaanderen hetzelfde.

En zoveel is er eigenlijk niet veranderd. Hoewel.... ik zou wel aanraden de Nederlandse kinderen, zeker ook de communicantjes en de vormelingen, uit te leggen dat een schuldenaar iemand is die schuldig is. Maar een martelaar is niet iemand die martelt. Een martelaar is iemand die gemarteld is... een schuldenaar iemand die schuldig geworden is. Nogal ingewikkeld, ik weet het...
Dus, iets om uit te leggen!

Leuk vond ik wel de reactie van een middelbare scholier van de afgelopen week:
"Dus, dat is eigenlijk wel goed, want het betekent zeg maar dat de kerk wel met de tijd meegaat en erover nadenkt..."

Hier komt de nieuwe vertaling, en wat onderstreept is, is veranderd.
Dat valt dus in Nederland nogal mee.... Vlaanderen heeft meer moeten veranderen!

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.


En.... het is wel degelijk op de oude melodie te zingen, dat hebben we al uitgeprobeerd!

Een gezegende voorbereidingstijd op Kerstmis! 

Reacties

 1. Interessant om over het Onze Vader te lezen. En ik vind beproeving een goed gevonden woord. Maar wij, protestanten, hebben een langer Onze Vader. "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid Amen."
  In de Anglicaanse Kerk wordt dat stukje er ook bijgezegd. Hebt u daar een verklaring voor?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In de Rooms-Katholieke kerk wordt precies hetzelfde stukje er in alle Eucharistievieringen ook bij gezegd, maar er staat dan nog een stukje tussen, wat alleen door de priester wordt gebeden. Wat eigenlijk echt mooi en betekenisvol is. Na het Onze Vader zoals het hierboven staat bidt de priester: "Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon." En dan valt iedereen in en bidt gezamenlijk verder: "Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, Amen.". Exact hetzelfde dus. Het wordt bij individueel gebed ook wel aangesloten. Maar de kern van het Onze Vader staat in de Bijbel, en daar staat dat laatste stuk niet achter, zie b.v. Matteüs 6, 9-13
   Sorry dat het zo lang duurde - uw reactie was verdronken tussen andere reacties, ik heb het nu pas gezien!

   Verwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!