Doorgaan naar hoofdcontent

vorming

De vorming in het klooster houdt niet op als de proeftijd voorbij is!
In de eerste fase van de proeftijd woont de geïnteresseerde nog niet in het klooster. Je bent dan eerst aspirante en dan kandidate, en je komt maandelijks een aantal aaneengesloten dagen meeleven in het klooster.
In de tweede fase van de proeftijd woon je in het klooster, leeft met de zusters mee, je krijgt lessen en werkt ook mee in huis. Bovendien doe je wat vrijwilligerswerk in de omgeving van het klooster. Je bent geen zuster, maar je bent een postulante.
Wil je na ongeveer een jaar als postulante echt verder, zuster worden, dan ga je naar het noviciaat. Er zijn meerdere noviciaten wereldwijd, en één daarvan is op het noordelijk halfrond. Dat wil zeggen dat Nederlandse postulanten die besluiten dat ze toch echt Missiezuster van het Kostbaar Bloed willen worden naar het noviciaat in Toronto in Canada gaan. Na het eerste noviciaatsjaar volgt een tweede noviciaatsjaar, daarin loop je ook stage.
Daarna, als je er voor kiest verder te gaan als Missiezuster, leg je je eerste geloften af. Dan krijg je ook het habijt. De fase van de 'tijdelijke geloften' begint nu. Die fase duurt minimaal vijf en maximaal negen jaar, en je bent al wereldwijd inzetbaar.
Een zuster die na die proeftijd haar eeuwige professie doet, krijgt een ring, want dat is een verbintenis voor het leven.

Maar we blijven groeien en ons vormen, natuurlijk. Zowel wat je werk betreft - bijscholingen, opfriscursussen, dat is altijd nuttig, of je nu sociaal werkster bent, verpleegster, lerares, of kok, of je werkt op een boerderij of in een kloostertuin, als gastenzuster of als bakker, of je zuster elektricien bent of de boekhouding bijhoudt... - als wat je religieuze leven betreft. Tijden van bezinning en herbronning zijn belangrijk!

Dus komen zusters die zo'n twintig tot veertig jaar professie hebben in groepen bij elkaar, ergens, waar zij niet wonen en werken. We  noemen die bijeenkomsten 'tertiaat'. Ook dit jaar kwam een groep bij elkaar om enkele weken te verdiepen, te herbronnen, samen te bidden en uit te wisselen, om ook eens terug te kijken naar het verleden en vooral ook om kracht op te doen voor de toekomst. Dit keer was het Engelstalige Tertiaat in de maand oktober in Wernberg, Oostenrijk, en er namen zeventien zusters deel.
English-language-CPS-Tertiate 2016 Wernberg, Austria

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o