Doorgaan naar hoofdcontent

Terug uit Mozambique - 8 september stichtingsdag Missiezusters van het Kostbaar Bloed

Vandaag is het 8 september, en het is 131 jaar geleden dat in Zuid-Afrika onze congregatie, de Missiezusters van het Kostbaar Bloed, werd gesticht door de Trappistenabt Frans Pfanner.
Dat betekent feest in al onze bijna 100 kloosters wereldwijd!

Intussen zijn de tijdelijk geprofeste zusters die zich voorbereiden op hun eeuwige professie begonnen met hun voorbereidingstijd, een intensieve tijd van bijna drie maanden in het land waar onze congregatie is gesticht. En de vormingsleidsters zijn alweer terug van de bijeenkomst in Mozambique.

Tien zusters uit D. R. Congo, Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika (Mariannhill en Mthatha), Nederland, Canada en Mozambique namen deel aan deze workshop voor initiële vormingsleidsters. Vertaald in gewone taal betekent dat, dat de zusters die in de verschillende landen verantwoordelijk zijn voor de allereerste fases van de proeftijd voor degenen die zuster willen worden bij elkaar kwamen, eigenlijk met een dubbel doel: bijscholing en vorming.
De workshop begon op 5 augustus en sloot op 1 september. Geschikt voor een 30-daags visum dus. Zr. Thecla Ndegwa, Zr. Maria Luise Wagner en één zuster van een andere congregatie, namelijk Zr. Letwina Musekiwa uit Zimbabwe, verzorgden de workshop. Het thema was "Martha en Maria - geroepen naar een plaats van evenwicht en integriteit, onze dubbele roeping". Dit was de rode lijn gedurende de hele workshop: Hoe geven we, geraakt door God, antwoord? Is ons leven van gebed en dienstbaarheid in balans, en kunnen we dat ook doorgeven aan de volgende generatie?
In deze vier weken kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
"Self Awareness, Group/Community Development, Relationships, Boundaries, Discernment, Facilitation and Accompaniment, Self-care, Role of the Formator, CPS Inner Spirit, Prayer, Conflict and Forgiveness, and Communication in Intercultural/International Settings".

Dit heb ik bewust niet vertaald. Want 'self-awareness' kun je niet zonder meer vertalen in 'zelfbewustzijn'. Het is meer "Ben je je bewust van jezelf, van je eigen reacties, je vooroordelen? Kun je daar ook mee aan de slag, ben je in staat dat bij jezelf te herkennen en te veranderen? Ken je je eigen sterke en zwakke kanten?"
Ook een onderwerp als 'Relationships' kun je wel vertalen met 'relaties', maar dekt dat de inhoud? De relatie met anderen, de relatie met jezelf, de relatie met God?
Het onderwerp "Boundaries" is heel erg belangrijk. Vertaal ik het gewoon, dan staat er "grenzen". Maar het gaat hier over persoonlijke grenzen op heel veel verschillende gebieden. Natuurlijk hangt dit onderwerp nauw samen met relaties. Ga je telkens over je grenzen heen? Merk je dat? Wat kun je er aan doen? Maar dat geldt niet alleen voor onszelf. Elk onderwerp had meerdere kanten, want het is zowel vorming voor onszelf persoonlijk als vorming in onze taak als vormingsleidster, bijscholing zeg maar.

Een ander doel van zo'n bijeenkomst is natuurlijk internationale samenwerking. Wie bij ons intreedt is wereldwijd inzetbaar. Niet iedereen komt uiteindelijk in veel verschillende landen te werken, maar het is onwaarschijnlijk dat je je hele leven in één land blijft en werkt. Dus als iemand in Nederland intreedt, en daar dus de eerste fase van de kloostervorming volgt, dan is de volgende fase, het noviciaat, al in een ander land, want de Nederlanders gaan naar het noviciaat in Canada. En als tijdelijk geprofeste zuster, dus na de eerste professie in de laatste fase van de proeftijd, ben je al wereldwijd inzetbaar. Ikzelf heb in die tijd bijvoorbeeld eerst drie jaar in Nederland gewerkt, en vervolgens twee jaar in Zuid-Afrika. Vormingsleidsters staan dus met elkaar in contact, vormen een netwerk. En zulke bijeenkomsten versterken dat netwerk.

We zijn nu allemaal weer terug in de landen waar we wonen en werken. Tien deelneemsters, afkomstig uit negen landen, werkend in zeven verschillende landen. En we houden contact.

Zo weet ik dus ook dat het, al is het al acht dagen september, in Namaacha nog niet regent. Blijven we mee bidden voor vruchtbare regen op de plaatsen waar dat zo nodig is...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Eucharistievieringen in de Kerstnacht in Laarbeek

In het Gemeenschapsblad van Aarle-Rixtel staat "op 24 december geen Eucharistieviering in het Missieklooster". Klopt dat? Er had moeten staan, zoals wel correct in de MooiLaarbeek-krant stond: "24 dec. vervalt de Eucharistieviering om 17.30 uur." Wij hebben onze Kerstnacht-Eucharistieviering inderdaad nergens online gezet. De mensen die een directe band met het klooster hebben (werk, familie, directe buren...) weten de tijd toch wel. Er zijn in onze parochie vele Eucharistievieringen met Kerstmis. En op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, en alle andere dagen van het jaar bent u van harte welkom! Maar in de Kerstnacht hebben we al jaren (niet alleen dit jaar) het gebruik dat we de tijd niet in de bladen zetten. Heel logisch. We hebben een inpandige kerk, op de eerste verdieping, en het werd gewoon te vol. Als alle mensen die op 24 december vóór 14.00 dit blog hebben bezocht bijvoorbeeld zouden komen, dan zouden we moeten stapelen. In de hoogte. Want dat