Doorgaan naar hoofdcontent

internationale bijeenkomsten

Juli en augustus zijn redelijk geschikt voor internationale bijeenkomsten op het zuidelijk halfrond. Het is dan winter, en over het algemeen zijn gastenverblijven en dergelijke makkelijk vrij te boeken voor een bijeenkomst. Zulke bijeenkomsten zijn soms organisatorisch: bijeenkomsten van oversten, bijvoorbeeld. Onze congregatie is internationaal, en het bestuur is in Rome. Zij zijn wel vaak onderweg, want zij bezoeken in hun ambtstijd alle huizen, en dat zijn er bijna honderd, verdeeld over achttien landen.
Maar bestuurlijk is het nogal lastig, achttien landen, vele talen, grote afstanden. Daarom is de congregatie opgedeeld in provincies en regio's. We kunnen zonder meer overal worden ingezet, zoals trouwe lezers van dit blog al weten.
Een provincie kan bestaan uit een deel van een land, zo zijn er in Zuid-Afrika, waar onze congregatie is gesticht, twee provincies. Maar meerdere landen samen kunnen ook één provincie vormen. Zo vormen Tanzania en Kenia bijvoorbeeld samen de provincie Oost-Afrika.

Vaak zijn internationale bijeenkomsten bedoeld om in één klap zowel bijscholing te geven als ontmoeting en netwerken mogelijk te maken. Iedereen kan immers leren van elkaars ervaringen! Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen landen, vooral op het gebied van wetten en regelgeving. Elke provincie heeft een overste, maar ook een zuster die verantwoordelijk is voor de financiën. Dat is geen gemakkelijke taak! Die taak vraagt wereldwijde samenwerking.

De zusters die verantwoordelijk zijn voor de financiën uit de provincies op het zuidelijk halfrond kwamen eind juli bij elkaar voor een internationale bijeenkomst. Intussen staat het verslag op de internationale website. Hieronder nu een verslag in het Nederlands, niet helemaal letterlijk vertaald:Van 10-28 juli 2016 kwamen de acht zusters die op het zuidelijk halfrond in één van onze acht provincies daar verantwoordelijk zijn voor de kloosterfinanciën, en de acht provinciale oversten van die provincies, bij elkaar, samen met Zr. Franziscus-Maria Möller, die internationaal gezien de verantwoordelijkheid heeft voor de kloosterfinanciën. Zij waren in het Westlands Guesthouse in Nairobi, Kenia. Het thema van de workshop was "Dien elkaar met de gave die je van God hebt gekregen." De belangrijkste onderwerpen van de bijeenkomst waren  de bespreking van het "Handboek voor Economen en Oversten" van onze congregatie, en het document van het Vaticaan: "Guidelines for the Administration of the Assets of the Institutes of Consecrated Life, Budgeting, Grants and Donations"  - de richtlijnen voor de administratie van goederen, maar ook alles wat giften en donaties betreft.
De zusters die deelnamen kwamen uit Zuid-Afrika (de kloosterprovincies "Mariannhill" en "Oostkaap"), Zimbabwe, Mozambique, DR Congo, Papua Nieuw Guinea en Oost-Afrika. Zij hebben hard gewerkt en hadden een gezegende tijd.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!