Doorgaan naar hoofdcontent

Sacramentsdag

Sacramentsdag kapel Missieklooster
Na een feestelijke Eucharistieviering hebben we ook vandaag uitstelling van het Allerheiligste. Op Sacramentsdag is dat niets anders dan andere dagen. Maar wat is dat eigenlijk, Sacramentsdag? En wat is uitstelling?
Wat uitstelling is leg ik wel vaker uit, want we hebben regelmatig rondleidingen - en als dat op een tijd is dat er uitstelling is in de kapel, dan leg ik eerst uit wat een kapel is.... namelijk een plaats van gebed... en dat kluisje, waarbij altijd een lichtje brandt, is een tabernakel.... en dat is de plaats waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard.
Wie eerste communie heeft gedaan weet vaak wel, wat de priester zegt als hij de communie uitreikt: "Lichaam van Christus".
En dat is ook het feest wat we vandaag heel bijzonder vieren: het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Sacramentsdag!

Je zou kunnen zeggen dat we dat feest bij elke H. Mis, bij elke Eucharistieviering vieren. En in kloosters is dat dagelijks. Dat klopt: maar zo'n feestdag geeft daar nog eens extra nadruk aan. Het maakt je bewust van de betekenis! Eigenlijk wordt het feest op de tweede donderdag na Pinksteren gevierd. Er zijn landen waar het al sinds het jaar1252 een vrije dag is! Het woord 'Holiday' komt niet voor niets van 'holy day', heilige dag... In landen waar dat geen vrije dag is, zoals in Nederland, wordt het feest meestal verplaatst naar de tweede zondag na Pinksteren; vandaag dus. Ook zijn er dorpen en steden waar een Sacramentprocessie is. Heel mooi, vaak met bloementapijten! Het H. Sacrament wordt dan in een processie door het dorp, de omgeving van de kerk of de stad gedragen. In precies zo'n houder als nu bij ons in de kapel staat.

Die houder heet 'monstrans'. Het woord komt uit het Latijn en betekent 'laten zien'. En als het H. Sacrament zichtbaar is, dan branden er ook kaarsen, er staan bloemen - en er zitten zusters te bidden.

Gun uzelf vandaag een beetje stilte... in één van de kapelletjes, kerken, kloosters, of als dat niet kan gewoon in uw huiskamer met uw ogen dicht. U kunt zich zo aansluiten bij al die plekken waar aanbidding is, waar mensen bidden en waar mensen hebben gebeden. Want gebed kent geen grenzen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?