Doorgaan naar hoofdcontent

Internationale bijeenkomsten en zo.

Lang geleden
Het is lang geleden, maar we zijn gesticht in Zuid-Afrika. En daarna breidde de congregatie, dus onze groep zusters, zich uit, daar, waar we nodig waren en zijn. Dus werd vanuit Zuid-Afrika begonnen in bijvoorbeeld Congo en diverse andere landen ten noorden van Zuid-Afrika. En naar Europa. Dat moeten reizen zijn geweest, met ossenkarren en per boot!

Structuur
Zo'n grote groep mensen, verdeeld over steeds meer landen, dat had en heeft natuurlijk een structuur nodig. De zuster die, met haar team van vier andere zusters, de congregatie leiding geeft noemen we generale of algemene overste. Eerst leidde zij de congregatie vanuit het klooster in Mariannhill, Zuid-Afrika, daarna, in 1908, verhuisde het bestuur naar Europa. Eerst in Nederland, en nu al bijna vijftig jaar in Rome. Natuurlijk niet vijftig jaar lang dezelfde zusters; zij werken in termijnen van vijf jaar.
Maar zij hoeft niet alles alleen te doen (nou ja, alleen, met haar team en met Gods hulp...), want de 18 landen waarin wij Missiezusters van het Kostbaar Bloed wonen en werken zijn verdeeld over provincies en regio's, waarbij elk land of vaak een groep landen samen een provinciale of regionale overste hebben. In Europa zijn dat er drie; alledrie hebben zij een team van zusters, het bestuur. In 'termijnen' van vier jaar.Samenwerking
Het ligt voor de hand dat het praktisch is als buur-regio's of provincies samenwerken en samen overleggen! En zo was er vorige week een internationale bijeenkomst voor de oversten met hun raadzusters van de provincies en regio in Europa. En dat betreft dan vijf landen, die in drie groepen een provincie of regio vormen. Uitwisseling, toekomstvisies, ideeën verzamelen, zorgen bespreken, samen overleggen en samen bidden... met dit keer het mooiste uitzicht wat je kunt bedenken, want het was dit keer in ons klooster Wernberg in Oostenrijk!Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

vacature zorgafdeling

 Vacature op de zorgafdeling van ons Missieklooster! Wie kan het team komen versterken?