Doorgaan naar hoofdcontent

Feesten en vasten.

Feesten en vasten is het thema van de Missiekring die vandaag hun maandelijkse bijeenkomst in ons klooster heeft. Een heel passend thema, want Carnaval - dat is feest.

Feesten...

Zijne Carnavaleske Hoogheid Prins Luuk XLIV kwam (met gevolg) om de grootste worst ooit te brengen... en ons gebed te vragen voor mooi weer, vooral tijdens de optochten. Hoe dat ook alweer zit met worsten en bidden heb ik afgelopen zomer al een keer beschreven, dat kunt u hier nalezen. En we bidden niet alleen voor Ganzendonck, hoor, natuurlijk ook voor Ganzegat en omstreken. We zitten immers keurig midden tussen Ganzendonck en Ganzegat in. Misschien een ideetje voor de toekomst, om een Ganzengatdonck of Ganzendonckgat optocht te plannen? Die mag dan wel langs het klooster komen natuurlijk. En ganzen mogen meedoen.
Feest! Het heeft een hele Christelijke traditie. Want... nog even alles opmaken, nog even uit de band springen, nog even los gaan - het is de voorbereidingstijd op de voorbereidingstijd naar Pasen toe!
De palmtakjes die met Palmpasen vorig jaar zijn uitgedeeld worden nu ook ingezameld, want die worden vóór woensdag, vóór As-woensdag, verbrand. De as van aswoensdag komt van de palmtakjes van het vorig jaar!

... en vasten
Want woensdag begint dan de vastentijd. Ook wel veertigdagentijd genoemd. Er zijn ook vasten-acties die niet toevallig woensdag beginnen, maar als je bijvoorbeeld de IkPas actie goed leest, dan zie je dat ze netjes veertig dagen tellen - en dan op Palmzondag stoppen!
Maar ik daag de deelnemers en deelneemsters uit om er dan ook helemaal voor te gaan en pas met Pasen te stoppen. Want de vastentijd bereidt voor op Pasen, en stopt dus met Pasen. Dat zijn vanaf aswoensdag méér dan veertig dagen, dat klopt, maar.... de zondagen zijn geen vastendagen! Tel maar na, dat klopt.
 Vasten als voorbereiding op Pasen is natuurlijk meer dan alleen kijken of je het kunt volhouden. Nee, het gaat dieper. Het is jezelf vrij-maken-van. En wat je niet uit geeft kun je apart leggen en bijvoorbeeld geven aan wie het harder nodig heeft dan jij. Vandaar de Vastenacties in de kerken! Je kunt natuurlijk ook op andere manieren vasten. Met tijd, bijvoorbeeld. Tijd geven aan mensen die dat hard nodig hebben. 
 Tijd voor anderen, tijd voor jezelf, tijd voor God.... 

Durf je ook veertig dagen lang iedere dag een kwartiertje stil te worden voor God?


Zr, Anne stelt het vastenactieproject voor
 

... of kijk eens op deze website met als thema 'Vast wel...' - heel geschikt voor ouders met kinderen, of leerkrachten!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.