Doorgaan naar hoofdcontent

Sint NicolaasLieve lezers en lezeressen van het blog in deze dagen
net als de Sint krijgen de zusters vele vragen.
Zij proberen ze naar eer en geweten te beantwoorden
maar de vragen over mij beantwoord ik zelf, dat kan ik verantwoorden.
Bijvoorbeeld de vraag aan de zusters elk jaar
‘Heeft Sint Nicolaas ook voor de zusters een gebaar?’

Ach weet u, ik ben een bisschop, en met het religieuze leven vertrouwd
en wil iedereen goed doen die op het goede bouwt.
Zo probeer ik ook elk jaar naar het klooster te komen
en daarbij gaat het niet om de pakjes, dat hebt u goed vernomen.
De gebruiken kunnen ook per land verschillen
en dus hoef je niet elk jaar het zelfde te willen.

Mijn helpers verschillen bijvoorbeeld per land en per tijd,
in Duitsland heet hij ‘Ruprecht’, dat is niet uit de tijd.
In Oostenrijk is het ‘Krampus’, echt waar
en ook daar kom ik in sommige gebieden elk jaar.
In Nederland is het ‘Piet’, maar dat is niet van oorsprong zo, ja,
want ik ben rond 280 na Christus geboren in Lycië, in Patara.

Bisschop geworden in Myra zoals u misschien weet
en dat alles ligt in het land wat nu Turkije heet.
In mijn tijd was dat gebied deel van het Romeinse Rijk
zodat ik dus eigenlijk gewoon een Romein blijk.
Ach, als reizende bisschop maakt dat alles mij niet zo uit
en ook mijn helper kwam niet als bisschoppelijk besluit.

Nee, rond 1850 heeft schoolmeester Jan Schenkman mijn helper Piet bedacht
en rond 1895 werd de bijnaam ‚Zwarte Piet‘ gebracht.
Eerst waren er ook witte Pieten, en die verdwenen zo’n vijftig jaar geleden
maar ze mogen gewoon ook meedoen vandaag in het heden.
Mensen, het gaat om de boodschap die dit feest wil brengen
over delen en geven in de tijd dat de donkere nachten gaan lengen.

Mijn feestdag op de Rooms-Katholieke Liturgische kalender is de zesde december
maar feesten beginnen op de vóór-avond, do you remember?
Dus, in deze dagen met duisternis, verdriet en veel onzekerheid
ben ik nu dus het liefst mijn echte boodschap even kwijt:
Uzelf bent de grootste geschenken van deze aarde
en ieder mens is evenveel van waarde.

De geschenken zijn door het leven soms gedeukt en beschadigd geraakt
maar dat wil niet zegen dat het u minder in waarde maakt.
Nee, het gaat om de inhoud, het hart van iedere mens
en vergroot in uw hart de vrede, dat is mijn grote wens.
Wees een geschenk en zegen voor elkaar in deze tijden
dan kan dat samen tot wereldvrede uit gaan breiden…

Sint Nicolaas

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.