Doorgaan naar hoofdcontent

Terugblik op de afgelopen maanden deel 2

Begin oktober keken we terug op de zomer, en daarbij lieten we vooral zien wat er in het klooster en in de kloostertuin zelf gebeurde.
Dit tweede deel kijkt een andere kant uit: terugblik op wat zusters zoal deden en doen 'buitenskloosters'. Nog steeds krijgen we regelmatig de vraag "Mogen jullie wel buiten het klooster komen?"  als we onderweg zijn voor werk, vrijwilligerswerk, bijeenkomsten, of gewoon een stukje fietsen. Ik vraag me wel eens af of de zusters die vroeger in de wijkverpleging, de bejaardenzorg, het consultatiebureau en dergelijke werkten, die vraag ook hebben gekregen, vijftig of zelfs honderd jaar geleden. Ik kan me het al helemaal voorstellen, de zusters op de fiets naar Nuenen, naar Keldonk, naar Aarle-Rixtel, naar Croy, naar Helmond, naar Eindhoven...
We zijn een actieve congregatie. Actie vanuit contemplatie... het 'ora et labora', bidden en werken, blijft in evenwicht. Maar het werk is, in tegenstelling tot bij contemplatieve kloosters, ook naar buiten toe. Dat kan een gewone baan zijn, dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kunnen lezingen zijn, gastlessen, helpen in de parochie bij vormselvoorbereidingen, deelname en begeleiding van MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) groepen.... en dat lijstje is niet compleet.

Een greep uit diverse activiteiten, dichtbij en verder weg, buiten het kloosterterrein zelf:

Bijvoorbeeld... een workshop over het getijdengebed op het kloosterboerderijfestival op de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg;

Bijvoorbeeld... communie- en vormselvoorbereidingen in de parochie;

Bijvoorbeeld... mee helpen organiseren van bijeenkomsten en bedevaarten in en met het bisdom;

Bijvoorbeeld... lezingen verzorgen;

Bijvoorbeeld... deelnemen aan bijeenkomsten;

Bijvoorbeeld... een prijs winnen in een plaatselijke actie... dank, Bakkerij van Brug!

Bijvoorbeeld... meebidden voor een geslaagde open dag voor Sportcentrum Coach en dan twee weken gratis sporten winnen;


Bijvoorbeeld... meebidden bij de internationale rozenkrans in Handel:


Soms komt u dus een zuster op de fiets tegen, of zusters in een auto, of gewoon met de trein en bus, of lopend... maar soms zijn het wel heel veel zusters tegelijk. Weet u nog, de gerst-oogst van afgelopen zomer op het klooster-boerderijterrein? We weten dat die gerst uiteindelijk Swinckels' bier wordt, ook te krijgen bij de Brabantse Kluis. Maar wat gebeurt er ná de oogst, vóórdat het als bier terugkomt? Daar waren we best benieuwd naar. En ja hoor, we mochten een kijkje komen nemen bij Bavaria in Lieshout. Een uitstapje! Met de helft van alle zusters (nee, we zijn nooit allemaal tegelijk weg) hebben we een hele mooie middag gehad. Leuk is het dan om de gezichten te zien van de mensen die we onderweg tegen komen!Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Mythes en legenden over klooster en intreden

Er zijn veel verschillende verhalen en mythen die de ronde doen over het klooster in het algemeen en over intreden in het bijzonder. Hieronder worden er een paar weerlegd. Er zijn momenteel maar weinig roepingen, dus jullie laten iedereen toe die wil intreden.  Dit hoor ik regelmatig van mensen, en telkens is de verbazing groot als ik zeg dat dit totaal niet klopt. Iemand toelaten tot het klooster is geen eenvoudig iets, dus daar gaan we ook niet lichtvaardig mee om. Er zijn een aantal redenen om iemand al bij voorbaat te weigeren. Ten eerste zijn we niet genderneutraal, we laten echt alleen vrouwen toe. Zo'n vrouw moet dan ook nog eens rooms-katholiek zijn, ongehuwd en zonder kinderen. In andere kloosters laten ze wel weduwen toe als de kinderen boven de 18 zijn, dat mag volgens  kerkelijk recht. Omdat wij een missiecongregatie zijn en je dus nooit weet in welk ver land je terecht kan komen laten wij geen moeders toe. Iemand die schulden heeft zal die eerst moeten afbetalen, o