Doorgaan naar hoofdcontent

Missiezondag 2015

Missiezondag - kapel
Ieder jaar in oktober vieren we "Missiezondag". En ieder jaar schrijft de Paus een boodschap, zeg maar een brief, speciaal voor deze dag. Zo'n brief wordt altijd veel eerder geschreven, om precies te zijn dit jaar met Pinksteren al. De brief voor Missiezondag 2015 kunt u hier vinden. De dag heet hier 'wereldmissiedag', maar dat is hetzelfde als 'missiezondag'.

Maar wat betekent dat precies, 'missie'? Wij zijn Missiezusters van het Kostbaar Bloed, en zoals Zr. Mathilde Maria al bij "vraag & antwoord" schreef, wordt 'op missie' gaan of  'naar de missie gaan' vaak vertaald met 'naar een ver land gaan om daar te helpen'.

In de Dikke Van Dale - beroemd woordenboek - staat allereerst 'Missie' vertaald met 'opdracht'. In de betekenis van 'het is onze opdracht', of  'onze zending'. Zo kom je het ook vaak tegen in het nieuws: soldaten hebben een missie ergens, wat dan weer betekent dat zij in een vaak kritische situatie een vredesopdracht of een specifieke taak toebedeeld hebben gekregen.
De derde uitleg in dit woordenboek omschrijft 'missie' als 'prediking van de rooms-katholieke leer onder niet-christelijke volken'. Tja... dat is in zekere zin een correcte omschrijving, maar ze is niet volledig. Helemaal niet volledig. Immers, preken met wóórden alleen zegt zo weinig. Het geloof en Godsvertrouwen moet ook handen en voeten krijgen. We proberen Gods liefde een beetje zichtbaarder te maken in de wereld, desnoods met woorden, maar vooral door te doen wat nodig is, daar, waar het nodig is.

Wij mensen zoeken God vaak zover weg. Maar Hij is zo dichtbij dat wij Hem niet kunnen zien....
Of we zien God als een soort automaat. Gooi er een gebedje in en er rolt een gebedsverhoring uit. Gebed kan wel degelijk de omstandigheden veranderen. Maar wat het vooral doet, is óns veranderen in die omstandigheden. Wat bidden vooral is, is een relatie aangaan met God. En de liefde die je ontvangt vermeerdert zich alleen maar bij het doorgeven.

Veel mensen leven zonder hoop. Zonder lichtpuntjes te zien, zonder vertrouwen in de toekomst, zonder vertrouwen in zichzelf.
Maar ook als je niet in God gelooft, dan gelooft God wel in jou. Durf op God te vertrouwen, en probeer de wereld een beetje liefdevoller te maken.
En weet je, dan ben je een missionaris.

Foto's Eucharistieviering Missiezondag 18 oktober 2015 @Missieklooster met Afrika-Engakoor toegevoegd op zondagmiddag. Met dank aan het koor!mis·sie (de; v; meervoud: missies, missiën) 1zending, opdracht; de missie van ons bedrijf is … de hoofddoelstelling; ruimtemissie ruimtevlucht; (militair) verkenningsmissie2de officiële vertegenwoordiging van een staat bij een buitenlandse regering3prediking van de rooms-katholieke leer onder niet-christelijke volken - See more at: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/missie#.ViKGByvwvLA
mis·sie (de; v; meervoud: missies, missiën) 1zending, opdracht; de missie van ons bedrijf is … de hoofddoelstelling; ruimtemissie ruimtevlucht; (militair) verkenningsmissie2de officiële vertegenwoordiging van een staat bij een buitenlandse regering3prediking van de rooms-katholieke leer onder niet-christelijke volken - See more at: http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/missie#.ViKGByvwvLA

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.