Doorgaan naar hoofdcontent

Wereldgebedsdag Zorg voor de Schepping

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot jaarlijks terugkerende wereldgebedsdag voor de Schepping. Soms wordt het geformuleerd als 'Wereldgebedsdag voor Behoud van de Schepping' maar de meestgebruikte vertaling is 'Wereldgebedsdag Zorg voor de Schepping'.
Zorg.... daar klinkt zowel bezorgdheid in door maar ook het 'zorgen voor', en dat is méér dan alleen 'behouden'. Dat past ook beter bij het 'Cura', waar ook een element van 'genezen, zorgen voor' zit.

Er zijn zoveel wonderen om ons heen... de hele wereld is een wonder.

De keuze van de datum is trouwens niet toevallig. Deze gebedsdag is al een bestaande gebedsdag in de Oosterse Kerken, en nu sluit de Rooms-Katholieke kerk daar gewoon bij aan, om het daadwerkelijk een wereldwijde gebedsdag te maken. De Paus schrijft daarover: “De viering van deze dag op dezelfde datum als de Orthodoxe Kerk biedt een waardevolle gelegenheid om te getuigen van onze groeiende communio met onze orthodoxe broeders en zusters. Wij leven in een tijd waarin alle christenen zich gesteld zien voor dezelfde beslissende uitdagingen. Wij moeten daaraan gezamenlijk het hoofd bieden teneinde geloofwaardiger en doeltreffender te zijn."
 (uit de brief van Paus Franciscus in zijn brief aan Mgr. Turkson en Mgr. Koch, 8 aug. 2015)

De Encycliek "Laudato Si', "Wees geprezen - over de zorg van ons gemeenschappelijk huis" is hier te vinden (NL vertaling).


Almachtige God,
die aanwezig zijt in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen,
te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn
met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.
Amen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!