Doorgaan naar hoofdcontent

Week gebedsketen - woensdag 1 juli

Kostbaar Bloed - feest

Precies midden in onze gebedsweek valt het feest van het Kostbaar Bloed. Al eerder verscheen hier op het blog uitleg over dit voor ons zo bijzondere feest - het is het naam-feest immers van onze congregatie, en ons wapen is het Paaslam. Hier is een link naar dat eerdere blog-bericht!
Maar er is meer wat verwijst naar onze naam "Missiezusters van het Kostbaar Bloed". Wij dragen een habijt - zo heet die kloosterkleding - en die kan zwart zijn, of wit, of grijs... en toch kun je, ondanks de verschillende kleuren kleren, altijd zien of een zuster een Missiezuster van het Kostbaar Bloed is. We zijn te herkennen aan het rode koordje met een bronzen kruis, waarin een bloeddruppeltje is gegraveerd. Rood, want onze stichter, Abt Franz Pfanner, wilde zusters die vreugde uitstraalden, en hij vond de kleur rood daarbij passen. Rood is natuurlijk ook de kleur van bloed, wat leven geeft.
Vandaag, op het Kostbaar Bloed - feest, is de kapel prachtig versierd, en de dagorde is als op zondag.

Iedere kloostergemeenschap heeft een leefregel, we noemen dat 'constituties'. Daarin staat eigenlijk alles wat voor onze gemeenschap belangrijk is. Onze constituties zijn gebaseerd op de Bijbel, op de Regel van Benedictus en op het Kerkelijk Recht. Het heeft verschillende hoofdstukken. Een aantal hoofdstukken  bevatten puur praktische regels. Over de structuren, de duur van de voorbereidingstijd als iemand zuster wil worden, wat de taak van de overste is en volgens welke regels zij wordt gekozen - heel democratisch - en dat soort dingen. Andere hoofdstukken verdiepen onze spiritualiteit.
Ter gelegenheid van ons Kostbaar Bloed - feest een paar citaten uit onze constituties:

"Als Missiezusters van het Kostbaar Bloed zijn wij geroepen het Paasmysterie te beleven en te getuigen van de verlossende liefde van Christus..." (uit Const. 102)
"Kern van ons religieuze leven is de ontmoeting met Christus in het mysterie van zijn dood en verrijzenis... deze zal zich uiten in een leven van geloof, hoop en liefde." (Uit Const. 301)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.