Doorgaan naar hoofdcontent

Week gebedsketen - maandag 29 juni

Missieklooster - foto P. A. Rohring CMM
Ook de tweede dag van deze bijzondere gebedsweek zijn wij begonnen met gebed, zoals wij elke dag met gebed beginnen. Kloosterlingen, religieuzen dus, kennen een vast gebedsritme. De tijden waarop religieuzen bidden kunnen per klooster verschillen, en de manier waarop kan ook variëren, maar logischerwijze wordt in elk klooster gebeden.
Wij beginnen dus elke dag met gebed. Het ochtendgebed wordt ook "Lauden" genoemd, wat "lof" betekent. Het middaggebed is midden op de dag, wat de naam al zegt, en het avondgebed wordt ook 'Vespers' genoemd. De dagelijkse Eucharistieviering verbinden we vaak met de Vespers, omdat we door de week normaal gesproken avondmis hebben.
Naast deze gezamenlijke gebeden hebben we op vaste tijden op diverse dagen Aanbidding, en bidt elke zuster op haar eigen tijd een half uur stil gebed, en bijvoorbeeld ook de rozenkrans, tijd voor Bijbellezing, en aan het einde van elke dag de dagsluiting.

"Moeten jullie zoveel bidden?" is een vraag die door schoolklassen-op-bezoek regelmatig wordt gesteld. We willen dat... want bidden, dat is in relatie zijn met God. Dat is zowel luisteren als antwoorden, zowel Gods lof zingen als bidden voor de concrete noden in de wereld... voor moed voor de moedelozen, voor hoop voor de wanhopigen... voor kracht en sterkte en een beetje vreugde elke dag voor hen die lijden...

Op deze foto kun je de ramen van onze kapel goed zien. Zij zijn al vijftig jaar oud en gemaakt door een medezuster, Zr. Hadwig Münz.
De voorste ramen hebben veel rood als hoofdkleur. Rood staat symbool voor gebed.
De ramen links en rechts naast de ramen met veel rood hebben veel groen. Groen staat symbool voor werk.
Ora et Labora, bidden en werken, dat moet in evenwicht zijn... anders verliest zowel het gebed als het werk aan kracht.
Beide ramen hebben in de bovenste helft veel geel. Geel staat, als goud, symbool voor God. Want zowel ons gebed als ons werk heeft als doel Gods liefde in de wereld een beetje zichtbaarder en voelbaarder te maken....

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.