Doorgaan naar hoofdcontent

Week gebedsketen - dinsdag 30 juni

Meebidden? Er is ook een getijden - app!
De derde dag van de gebedsweek in het kader van het Jaar van het Godgewijde Leven is als dag geen feestdag. Gisteren was het feest van Petrus en Paulus, vandaag is een gewone dag in het jaar. In het getijdenboek hebben we dus vanmorgen de Lauden (ochtendgebed) van de eerste week gebeden, want het is een vier-weken-ritme, en het is in de liturgische kalender de 13e week door het jaar in het B-jaar.
Ingewikkeld? Hier vind je een PDF van de kalender (helaas alleen de zondagen) van het huidige jaar.

Vanmorgen in de gewone voorbeden van deze dag was de laatste wel heel passend: "Geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen..."

Vreugde... dat is veel meer dan alleen maar 'leuk', of 'blij'. Het was al in de voorbereidingstijd van het Jaar van het Religieuze Leven een belangrijk thema, en zelfs het hoofdthema van de voorbereidende brief "Verheugt U".  Die brief begon met precies dezelfde zin als de apostolische exhortatie "Evangelii Gaudium", de vreugde van het Evangelie, een uitgebreid schrijven over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag. Zo'n boodschap, of zo'n brief, eigenlijk elk officieel schrijven van de Paus, heeft als titel de eerste zin van de boodschap, dus wordt geprobeerd in die eerste zin de hele inhoud of het belangrijkste thema samen te vatten in twee woorden. De vreugde van het Evangelie is dan eigenlijk dubbelop, want Evangelie betekent 'vreugdevolle boodschap'.

Vreugde uitstralen in de wereld van vandaag... dat kan heel in het klein, en kleine gebaren kunnen grote kringen trekken. Bidden wij, dat wij inderdaad vreugde brengen, daar waar wij zijn.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!