Doorgaan naar hoofdcontent

mei-maand

Maria

De mei-maand is traditioneel de Maria-maand. Het begon dus in Aarle-Rixtel op de eerste zondag van mei met de opening van de Meimaand, feestelijke Eucharistieviering en ook processie naar het Maria-kapelletje. Natuurlijk liepen er een aantal zusters mee, net als diezelfde avond in 's-Hertogenbosch bij de Maria-Ommegang.

Landelijke Molendag

Maar in mei gebeurde er meer. 8-9-10 mei hadden wij hier in ons Missieklooster een bijeenkomst van zusters werkzaam in Europa - er kwamen zusters uit Oostenrijk, Duitsland en Denemarken, en ook vier zusters uit Nederland namen deel. Maar naast hard werken en samen bidden is dat natuurlijk ook gewoon gezellig, en praten we bij - en hebben we ook een uitstapje. En wat doe je dan met een groep van zeven nationaliteiten, werkzaam in verschillende landen in Europa, als het net in dat weekeinde molendag is?
Juist, een molen bezoeken!


Het is natuurlijk wel zo dat je vreselijk bekijks trekt als je met twintig zusters van zeg maar gemiddeld middelbare leeftijd door een stadje als Heusden loopt. Dat leverde erg leuke gesprekken op, en we staan zeker weten op nogal wat telefoons en in fototoestellen. Het weer was prachtig, en het was een hele ontspannen middag.
In verband met de treinstakingen in Duitsland was het met name voor de zusters die dwars door Duitsland moesten reizen (met name vanuit Denemarken!) een hele verrassingstocht, en het was geweldig dat het iedereen lukte om te komen, ondanks moeilijkheden en originele omwegen die vaak extra tijd kostten. Gelukkig verliep de thuisreis soepeler!

Meeleefdagen

In het weekeinde na Hemelvaart waren de mei-meeleefdagen, heel mooi, met twee deelneemsters. Het maximale aantal is altijd vijf, maar gemiddeld zijn er twee of drie deelneemsters per keer. Wat ook goed is, want de vragen kunnen heel erg variëren, en zo is er tijd genoeg om vragen te beantwoorden, mee te bidden, een beetje mee te werken, en een indruk te krijgen van het kloosterleven. En uitleg erover, natuurlijk. Want hoe zit dat met al die verschillende kloosters? Hoe weet je nou wat jouw weg is in het leven? Om handig te kunnen zoeken - want er staat best veel informatie op internet - is het prettig om wat zoekwoorden mee te krijgen, wat tips en ideeën, wat eerste indrukken. We krijgen allemaal richting-aanwijzers op onze weg door het leven, op onze weg met God. Wil je meer weten, ook eens meeleven? Kijk bij het tabblad 'meeleefdagen' voor meer informatie.


    - Zr. Madeleine

 

Moeder Paula

Op 21 mei was de sterfdag van Moeder Paula Emunds. Zij is onze medestichteres, naast Abt Franz Pfanner die onze Stichter is. Als generale overste heeft ze veel voor onze Congregatie betekend. Onder meer heeft ze ervoor gezorgd dat de vrouwen die naar Zuid-Afrika wilden (waar we gesticht zijn) eerst een voorbereidingstijd kregen in Europa. Het eerste huis in Europa was in Duitsland in Kirchherten, maar omdat toen in Duitsland het geloof heel erg werd tegengewerkt zijn we uitgeweken naar Nederland. Het huis in Helden-Panningen werd al snel te klein en toen is in Aarle-Rixtel een boerderij gekocht met een groot stuk grond waarop ons klooster gebouwd is. Daar wonen wij nu, meer dan 100 jaar later, nog steeds! En nog steeds is ons klooster een huis waar jonge vrouwen voorbereid worden op een leven als Missiezuster van het Kostbaar Bloed. Moeder Paula is voor ons een voorbeeld omdat ze ondanks alle moeilijkheden die er vooral in de begintijd waren altijd heeft volgehouden en haar troost en kracht vond in het gebed.

    -  Zr. Mathilde Maria

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!