Doorgaan naar hoofdcontent

Roepingenzondag

Elk jaar in april, de vierde zondag van de Paastijd - nee, niet de vierde zondag ná Pasen, de Paastijd duurt tot na Pinksteren, maar liefst vijftig dagen - is het Roepingenzondag. Daar is over na gedacht, want op deze dag wordt het evangelie voorgelezen waarin Jezus wordt voorgesteld als Goede Herder, die Zijn schapen kent, van ze houdt, ze roept. We worden uitgenodigd antwoord te geven op de roeping, die God ons geeft. En een roeping, dat is niet iets ver-weg of buitengewoons; het is niets meer of minder dan jouw weg, jouw taak, jouw opdracht in het leven. Het religieuze leven, het kloosterleven, het priesterschap, maar net zo goed het huwelijk, of het bewust-alleen-beschikbaar-voor-de-mensen leven, dat zijn levensvormen waarin je je roeping vorm kunt geven. En dan heb je ook nog roepingen-binnen-een-roeping.

Als je van iets kunt zeggen "dit is zeg maar mijn ding" - dan weet je al een beetje wat God van je vraagt! Maak je er je levensopdracht van? Dan geef je antwoord op Gods roepstem, bewust of onbewust...
God nodigt ons uit om bewust antwoord te geven. Om mét Hem op weg te gaan. Om onszelf niet meer centraal te stellen, maar God. Dat is jezelf géven, maar dat betekent niet dat je jezelf dan kwijtraakt, integendeel, je krijgt leven in overvloed....

De Paus gaat daar in zijn boodschap voor vandaag dieper op in:
http://www.rkkerk.nl/bestanden/160416%20Boodschap_Paus_Roepingenzondag_2015.pdf hier vind je deze boodschap in het Nederlands.

http://www.rkactiviteiten.nl/roeping/ hier vind je de meeleefdagen, kom-en-zie weekeinden, open dagen van kloosters, seminaries en dergelijke gebundeld, en zoveel mogelijk actueel. Weet je weekeinden of dagen die hier nog niet tussen staan meld ze dan alsjeblieft even aan bij de rkactiviteiten kalender! Het is mooi als dit zo uitgebreid mogelijk wordt, Nederland én België.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.