Doorgaan naar hoofdcontent

Glossy Jezus...

... wat je al niet tegen komt. Een vorige keer had ik het over een artikel in Quest, en intussen is de Glossy Jezus uitgekomen. Interessant is, dat als je dan op 'Glossy Jezus' gaat zoeken, je een band tegen komt: 'Glossy Jesus'. Een Rock band - ze noemen het zelf indie-rock of art-rock - uit Leiden. Het is me niet duidelijk waarom ze hun band deze naam gegeven hebben, maar ik heb daar ook niet vreselijk naar gezocht. Wie het weet mag het me vertellen.
Ze zijn in ieder geval ouder dan de bewuste glossy/het tijdschrift waar ik naar zocht; het tijdschrift is nu uitgekomen, en de band bestond in ieder geval in mei 2014 al.

Het tijdschrift is beter vindbaar als je op 'Jezus Glossy' zoekt, dan verschijnen de artikelen die ik in de kranten al tegen ben gekomen.

Een paar interessante uitspraken uit de artikelen:
"Is alles gelukt in het magazine? ,,Nee, we hadden een cover met Conchita Wurst als Jezus ontworpen, heel mooi, maar ze wilde uiteindelijk niet meewerken. Veel mensen willen niet geassocieerd worden met Jezus. Ook adverteerders niet. Zelfs goede doelen die gratis ruimte kregen wezen dat af. Interessant. Het is een onschuldig magazine, maar mensen willen er hun vingers niet aan branden.''(AD, artikel van Ton Voermans)

Deze uitspraak roept bij mij een aantal vragen op.... 'veel mensen willen niet geassocieerd worden met Jezus' - dat vind ik een interessante conclusie. Zou het ook kunnen dat mensen niet geassocieerd willen worden met de glossy? Dat geldt ook voor Conchita. Waarom vinden de bedenkers het 'heel mooi', een cover met Conchita Wurst als Jezus? Waarom zou zij dat willen? Ik kan me wel voorstellen dat iemand dat niet wil.... en moet eerlijk zeggen, toen ik de cover zag, dacht ik wel 'heeft wel iets weg van Conchita, maar niet van mijn beeld van Jezus....'

Je kunt er over discussiëren of zo'n glossy zinvol is, of het goed is, of het mensen helpt op hun zoektocht naar waarheid, echtheid, zin en betekenis. Aan de andere kant, de discussie over het blad alleen al kan, mits goede argumenten worden gebruikt, wel degelijk mensen verder helpen op hun zoektocht door het leven. En er staan ook schitterend uitgewerkte dingen in - de "pelgrims-app', de layar app waarmee je om je heen kunt kijken op plaatsen als Getshemané, bij een olijfboom van 2000 jaar oud, of op de Tempelberg, dat alleen al maakt de Glossy interessant.

In Trouw las ik "De glossy is niet bedoeld voor Christenen.". (Artikel van Marije van Beek). Het is me toch niet helemaal duidelijk wat het doel wel is, want deze uitspraak "Er moest gewoon een blad komen dat Jezus verdient!" werpt een paar vragen op. "Gewoon?" "Er moest" - van wie dan? "Dat Jezus verdient!" - leg eens uit? Kun je ooit een blad maken dat recht doet aan wie Jezus is? Hebben de evangelisten dat niet ook gedaan, geprobeerd iets te schrijven dat Jezus recht doet, laat zien wie Hij is, en wat Hij deed en waarom en voor wie? Waarom is dit blad dan 'niet evangeliserend'?

Het woord 'Evangelie' betekent 'Blijde Boodschap'. Vreugdevolle boodschap. Alles, wat recht doet aan Jezus, 'dat Jezus verdient', is dus automatisch evangeliserend, want verkondigt de Blijde Boodschap, en helpt, Jezus een beetje beter te begrijpen, een beetje beter te leren kennen.

Ik heb trouwens bewust géén afbeelding bij dit blogbericht gezet. De afbeelding op de glossy vind ik persoonlijk niks, maar het is altijd zo geweest dat elke tijd en cultuur zijn eigen afbeeldingen maakte. Dat Jezus er anders uitzag als op de glossy, is wel duidelijk. Maar... en deze vraag staat ook in de glossy, het is een vraag die Jezus zelf stelde: "En gij? Wie zegt gij dat Ik ben?" 

Wie zeg jij, dat Ik ben?
Wie is Jezus voor jou?

www.waaromjezus-rk.nl is een geschikte mogelijkheid om eens met deze en vergelijkbare vragen aan de slag te gaan...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.

Meerstemmig zingen - zingend bidden

  Een bewijs dat je in je eentje maar liefst negenstemmig kan zingen geeft Zr. Jackline vanuit Oost-Afrika!