Doorgaan naar hoofdcontent

CarnavalJa, Prins Carnaval kwam op bezoek. Er zijn natuurlijk een boel prinsen in de buurt, en eigenlijk horen wij bij Ganzengat, geloof ik. Maar dit was de prins van Ganzendonck. Een aantal mensen stuurde al een link met één van de foto's - en een paar vragen, zoals "vieren zusters ook carnaval?" 
Ja, eigenlijk wel. Op een bescheiden manier. En dat is ook logisch, want carnaval, dat zijn de dagen vóór de vastentijd begint. Die begint op Aswoensdag, en dan krijgen we tijdens de Eucharistieviering een askruisje. Gemaakt van de as van de palmtakjes van het vorig jaar. En daarmee begint dan de voorbereidingstijd naar Pasen. Een veertigdaagse tijd van bezinning, van eenvoud, van iets-doen-voor-een-ander, van jezelf minder centraal stellen, en God en de medemensen méér. Een tijd om eens weg te laten wat overbodig is, wat schadelijk is, wat te-veel is. Een vasten dus niet met als doel om-af-te-vallen, maar met als doel je weer eens te richten op dat, wat werkelijk belangrijk is. 
Dat kan door minder te snoepen. Geen tussendoortjes te eten. De smartphone eens uit te laten. Alleen de noodzakelijke dingen te doen op internet en spelletjes bijvoorbeeld weg te laten. Het kan ook door anders om te gaan met je tijd. Te tijd te geven aan mensen, die eenzaam zijn. Vreugde te brengen.
Veel vreugde ook in deze Carnavalsdagen!


http://www.kerknet.be/admin/files/assets/subsites/2355/documenten/15_02_18_Boodschap_40dagentijd.pdf (link naar boodschap Paus voor deze vastentijd)

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoe zit dat nou met 'nonnen' en 'zusters'?

Op het blogbericht van 2 juli kwam een interessante reactie: Hoe komt u erbij dat de aanduiding 'non' monialen betreft? Daar is geen sprake van. Het woord werd en wordt in Nederland helaas nog vaak gebruikt om vrouwelijke religieuzen in het algemeen aan te duiden en dan wel met een kleinerende en kwetsende bijklank. 'Non' moet daarom te allen tijde vermeden worden. 'Zuster' is voor alle vrouwelijke religieuzen correct katholiek taalgebruik. Over het algemeen beantwoord ik geen anonieme commentaren, omdat ze, wel, anoniem zijn. Dus ook geen antwoordmogelijkheid achter laten; ook dit commentaar heeft een no-reply. Toch maak ik een uitzondering, omdat het een commentaar is wat inderdaad uitleg behoeft. Ik ben nu 25 jaar in het klooster, in een apostolische gemeenschap, dus een zuster. Het woord 'non' is als sinds de vierde eeuw gebruikelijk voor Godgewijde vrouwen (oorsprong: Hiëronymus), van het latijnse 'nonnus', wat eerbiedwaa

Nieuw Team in het Missieklooster

 Net als het bestuur van gemeenten, provincies en land functioneert het bestuur van een internationale congregatie als de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in drie 'lagen'. Huis, Provincie en Congregatie.  De algemene leiding van de hele congregatie is de generale overste met haar raadzusters. De leiding van een groep landen, in ons geval de vijf landen in Europa waar wij wonen en werken, wordt provincieleiding genoemd; de provinciale overste met haar raadzusters. Het is de provinciale overste die na rijp beraad en overleg met de zusters het bestuur van een klooster benoemt. Vandaag installeerde de provinciale overste, Zr. Pallotti Findenig, het nieuwe bestuur van het Missieklooster Heilig Bloed: Zr. Pallotti Findenig, Provinciale overste, tweede van rechts op de foto, met het nieuwe bestuur: Huisoverste Zr. Marie-Benedicte Schildkamp, tweede van links, met haar assistenten Zr. Madeleine Bouman, eerste van links, en Zr. Johanna Brandstetter, eerste van rechts, in de kapel va

Geen woorden...

Vijf maal hebben de klokken geluid voor een overleden medezuster, deze maand. Vijf maal hebben we ons best gedaan families van medezusters foto's toe te sturen van de waardige eenvoudige begrafenissen in kleine kring op ons kloosterkerkhof, omdat het door de maatregelen logischerwijze niet mogelijk was voor familie en vrienden van de zusters om te komen. Ook wij hebben geen woorden. Soms vallen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op één dag. Hierbij, op deze plaats, willen we wel onze dank uitspreken. Dank voor de goede zorg, dank voor het meeleven en het mee-bidden. Ook wij blijven bidden om kracht, moed, sterkte en troost voor allen die dat zo nodig hebben in deze tijd. En om geduld. Want nu is het belangrijk om geduld te hebben. Om de maatregelen vol te houden. We hebben al een tijdje geen nieuwe zieken, dat is goed nieuws.  Zr. Anno , Zr. Roselien , Zr. Richardus, Zr. Electa, Zr. Marije, mogen zij, en alle overledenen van deze tijd, rusten in vrede.